BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
GÜNCEL

Kamu avukatlarının çalışma sorunları için kanun teklifi

Kamu avukatlarının çalışma sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, CHP Konya milletvekili Atilla Kart, TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

CHP Konya milletvekili Atilla Kart, kamu avukatlarının çalışma sorunlarına çözüm getirmek amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

 Kart teklifinin gerekçesinde, Kamunun farklı kesimlerinde istihdam edilen 3000 civarında Kamu Avukatı ve Hukuk Müşaviri bulunduğunu, bu nedenle, Kamu Avukatlarının özlük haklarında lehe yapılacak bir değişikliğin Devlet bütçesine ve Kamu Mâliyesine aşın bir yük getirmeyeceğini, Kamu Avukatlarına ödenmekte olan vekalet ücretinin bütçeden ödenmediğini, vekalet ücreti limitinde yapılması öngörülen artışın Kamu mâliyesine hiçbir yük getirmeyeceğini belirtti.

Kanun teklifi ile kamu avukatlarının ve hukuk müşavirlerinin vekalet ücret limitinin artırılması, özel hizmet tazminat oranının artırılması, ek göstergelerinin artırılması, makam ve temsil tazminatı ödenmesi ve ek ödeme oranlarının artırılması öngörülüyor.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “10000” katsayısı, “60000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “A- Özel Hizmet Tazminatı:” bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 215 'ine, ” MADDE 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli (I) sayılı cetvelinin “V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

" V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1             4200

2             3600

3             3000

4             2200

5             1600

6             1300

7             1200

8             1100”

MADDE 4- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli (II) sayılı cetvelinde yer alan, “1. Hukuk Müşaviri” ve “Başhukuk Müşaviri” kadroları için ek gösterge katsayısı “6000”; “Hukuk Müşaviri”, “Muhakemat Müdürü” ve “Hukuk İşleri Müdürü” kadroları için ek gösterge katsayısı “4500” olarak uygulanır.

MADDE 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8’nci sırasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve önceki (d) bendi ise (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir:

“d) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla Hukuk Müşavirleri, Muhakemat Müdürleri, Hukuk İşleri Müdürleri ile Avukatlar 2000 ”

MADDE 6- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2’nci fıkrasının ikinci cümlesinin başındaki “Sağlıkhizmetleri” ibaresi, “Avukatlık hizmetleri, sağlık hizmetleri ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi İle 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun’un l’inci maddesinde yer alan “Devlet davalarını takibe yetkili hazine avukatları” ibaresi ile 2’nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Hazine Avukatlarına ” ibareleri, “Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde çalışan bütün Kamu Avukatlarına ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR