BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
MEMUR

Belediyede çalışanlar dikkat! Bu hakkınız olabilir

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli uzman olarak istihdam edilen personelin sermayesinin tamamı ilgili belediyeye ait şirkette yönetici olarak görev alması mümkün mü?

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebileceği düzenlenmiş ayrıca "…Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır..." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen personele uygulanan ve 06/06/1978 tarihli ve 7/1574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde "İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz." hükmü yer almaktadır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin belediye şirketlerine ait görevlerde istifa etmeksizin istihdam edilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR