BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
GÜNCEL

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Bu hakkınız olabilir

Bedelli askerlik yapan memurlar dikkat! Bedelli askerlik hizmetinden yararlanan ve askerlik hizmetini yerine getirirken aylıksız izinli sayılanlar askerlik süresinin kazanılmış hak aylık ve derecesinde değerlendirilmesi mümkün mü?

Sabah'ın haberine göre; 03/08/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında, "Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 üncü maddesinde; "Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

"Muvazzaf askerlik" kavramı, askerlik çağına giren erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevini ifade etmekte olup; bedelli askerlik de söz konusu görevi yerine getirme yöntemlerinden birisi olarak öngörülmüştür.

SONUÇ

Dolayısıyla, bedelli olarak yapılsa bile muvazzaf askerlik hizmeti yerine getirildiğinden, söz konusu görev kapsamında aylıksız izinli olarak geçirilen sürelerin değerlendirilmesi bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Bu itibarla bedelli askerlikte geçen süresinin kazanılmış hak aylık ve derecesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR