BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
EMEKLİ

18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi geliyor! TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması ve diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti, 18 yaş altına çocukların Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmesi, istihdamın desteklenmesi ve nükleer gibi riskler için Özel Riskler Yönetim Merkezi oluşturulmasını içeren yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu ve bayram tatilinden sonra hızla gündeme alınması beklenen teklif şu değişiklikleri içeriyor:

TRAFİK SİGORTASI: Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda zorunlu motorlu taşıtlar sigortasına ilişkin kriterler yeniden belirleniyor. Buna göre değer kaybı tazminatı hesaplanırken aracın piyasa değeri, kullanışlılık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatları belirlenirken ise ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ile mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranı alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ: Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin ismi Finansal İstikrar Komitesi olarak değiştiriliyor. Kalkınma misyonunun ise yeni kurulacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından yerine getirilmesi hedefleniyor.

İSTİHDAM KREDİSİ: Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Bu destek 12 ay devam edecek. En fazla 5 kişiye kadar destek verilecek.

18 YAŞ ALTINA BİREYSEL EMEKLİLİK: 18 yaşını yaş altı Birisel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edildi. Dernek, vakıf ya da özel şirketlerden üyelerinden emeklilik için para toplayan ancak üyelerinin gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan hizmet sağlayıcılar BES'e dahil edilecek. BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak.

ORTA VADELİ PROGRAM: Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan tek bir belge haline getirilerek orta vadeli program adı altında birleştirilecek.

İKİ BAKANLIK DÜZENLEMESİ: Aile ve Çalışma bakanlıkları ayrıldığı için Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu cetvellerinde buna uygun düzenleme yapıldı.

FİNANSAL SEKTÖR KOMİSYONU KALDIRILIYOR: İkili bir yapıya meydan vermemek, daha etkin finansal istikrar izleme ve finansal sektör geliştirme yapısı sağlamak için Finansal Sektör Komisyonu kaldırılıyor.

NÜKLEER İÇİN ÖZEL RİSK SİGORTASI: Yurt içi ya da uluslar arası piyasalarda, sigorta teminatı bulunamayan nükleer riskler gibi özellikli işler için Özel Riskler Yönetim Merkezi oluşturulacak. Devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tabi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası ile bu alandaki görevlendirmeler de Özel Riskler Yönetim Merkezine aktarılacak. Bu kapsama dahil edilecek diğer alanlar daha sonra belirlenecek.

UÇAK VE GEMİLERE TEMİNAT: Terör ve savaş, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda yurt içi ve dışı piyasalarda sigorta veya reasürans teminatı sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı gerekli görürse sivil deniz ve hava taşıtları için Hazine ve Maliye Bakanlığı teminat sağlayacak.

ÇEK İBRAZLARI: Kapanma dönemindeki çeklerin ibrazına ilişkin düzenlemede yaşanan sıkıntılar yeni teklif ile ortadan kaldırılıyor.

ÜÇ KURUMA ATAMA: Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının görev sürelerini, üç defa ile sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR