BIST 2.394
DOLAR 15,90
EURO 16,80
ALTIN 940,10
GÜNCEL

Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladı

Sayıştay Başkanlığı farklı belediyelerde yapılan usulsüz atamalardan dolayı kamu zararı tespiti yaparak web sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Sayıştay Başkanlığı, mahalli idarelere yönelik yapılan denetimlerde iki belediyede yapılan usulsüz atamalara ilişkin daire kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

BİRİNCİ KARARDA; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten kişiye söz konusu göreve asaleten atanmada aranan öğrenim şartını taşımadığı halde, vekaleten yürüttüğü bu kadro görevi ile asli kadro görevine ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tutarları arasındaki farkının ödendiği görülmüştür. Kararda özetle;

- Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre "Müdür" kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olma genel şartı dışında ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olma özel şartlarının da sağlanması gerektiği,

- Yapılan incelemede, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'ın 2 yıllık yüksekokul mezunu olduğu ve yüksekokulu da 18.04.1999 tarihinden sonraki bir tarih olan 30.06.2000 tarihinde bitirmiş olduğu, dolayısıyla .... müdürlük kadrosuna atanmak için öngörülen öğrenim şartını taşımadığı,

- Bu nedenle, Kadın ve Aile Hizmetler_ Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'a, söz konusu göreve asaleten atanmada aranan öğrenim şartını taşımadığı halde, vekaleten yürüttüğü bu kadro görevi ile asli kadro görevine ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tutarı arasındaki farkın ödenmesi sonucunda ...-TL tutarında KAMU ZARARINA neden olunduğu,

İfade edilmiştir.

Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İKİNCİ KARARDA; Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevine vekaleten yürüten ... ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine vekaleten yürüten ...'e, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevlerine asaleten atanmada aranan hizmet süresi şartını taşımadıkları halde, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevleri ile asli kadro görevlerine ait ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödendiği görülmüştür. Kararda özetle;

- 657 sayılı Kanun'un 68 inci maddesinin (B) bendine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadro derecesi 1 ve 2'nci derece olup ek göstergesi 5300'den az olan "Müdür" kadro görevine atanmak en az 10 yıl, 3'üncü ve 4'üncü dereceli "Müdür" kadroları için ise en az 8 yıl hizmetin bulunması gerektiği,

-Yapılan incelemede, 1 inci dereceli Mali Hizmet Müdürü kadro görevini vekaleten yürüten ...'_n 01.01.2018 tarihi itibarıyla 4 yıl 11 ay 13 günlük, 4'üncü dereceli Park ve Bahçeler Müdürü kadro görevini vekaleten yürüten ...'un ise 01.01.2018 tarihi itibarıyla 5 yıl 26 gün toplam hizmet süresi olduğu, dolayısıyla her ikisinde vekaleten yürüttükleri söz konusu görevlere asaleten atanma imkanının olmadığı,

-Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ... ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'e, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevlerine asaleten atanmada aranan hizmet süresi şartını taşımadıkları halde, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevleri ile asli kadro görevlerine ait ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödenmesi sonucunda ...-TL tutarında KAMU ZARARINA neden olunduğu,

İfade edilmiştir.

Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR