BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
GÜNCEL

Sağlık personelleri için yeni genelge! "meslek hastalığı" ve "vazife malullüğü" sayılacak

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine genelge göndererek sağlık çalışanlarının Kovid-19 nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne ilişkin tüm iş ve işlemlerinin ivedi şekilde yürütülmesi için gereken tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile tedavi gören ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla gönderilen genelgede, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesinde, "Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir." hükmüne yer verildiği belirtildi.

Vazife malullüğüne ilişkin uygulamaların, aynı kanunun 47. maddesinde ele alındığı hatırlatılan genelgede, bu kapsamda çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma ya da çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalıların, illiyet bağının kurulması şartıyla "meslek hastalığı" ile "vazife malullüğü" kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabildikleri kaydedildi.

Genelgede, "Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Kovid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir." ifadesine yer verildi.

Kovid-19 nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yürütülmesi için merkez ve taşra ilgili hizmet birimlerince gereken tüm tedbirlerin alınması istenen genelgede, başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmenin İl Sağlık Müdürlüklerince üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede, Kovid-19 tanısını alıp rahatsızlanan veya hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "meslek hastalığı" veya "vazife malulllüğü" hükümleri kapsamına alınma ve ilgili mevzuat ile sağlanan haklardan yararlandırılma talebinde bulunmaları durumunda yapılacaklar sıralandı.

Buna göre, başvuru için hazırlanan form ilgili birim amiri, sonrasında İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4(A) bendi kapsamında görev yapan memurlara ilişkin onaylanmış başvurular, Sağlık Bakanlığı aracılıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek. Bu kapsam dışında değişik statülerdeki diğer çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular ise İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek.

Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların başvuruları üniversiteler tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına ilişkin onaylanmış başvurular bu kurum ve kuruluşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurum il müdürlüklerine iletilecek.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR