BIST 110.022
DOLAR 6,77
EURO 7,63
ALTIN 366,80
MEMUR

Askeri personel, memurlukta hangi unvana denktir?

926 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan askeri personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bakın hangi unvana denk? İşte ayrıntılı haber...

926 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bakın hangi unvana denk? İşte şekliyle ayrıntılı haber... 

SORU:
 Türk Silahlı Kuvvetlerinden yüzbaşı rütbesiyle ayrıldım. Kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan hangi kadrolara atanabiliyorum? Diğer rütbelerle ilgili durum nedir? Bilgi verirseniz sevinirim.

CEVAP: Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,", "Üst görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,", "Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri... ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Mmeurlar.net'in haberine göre aynı Genel Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde ise, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmü vardır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 29 uncu maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri; "Asteğmen", "Teğmen", "Üsteğmen", "Yüzbaşı", "Binbaşı", "Yarbay", "Albay", "Tuğgeneral-Tuğamiral", "Tümgeneral-Tümamiral", "Korgeneral-Koramiral", "Orgeneral-Oramiral", "Mareşal- Büyükamiral" olarak gösterilmiş; 77 nci maddesinde ise, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki astsubay rütbeleri; "Astsubay çavuş", "Astsubay Kıdemli çavuş", "Astsubay Üstçavuş", "Astsubay Kıdemli Üstçavuş", "Astsubay Başçavuş", "Astsubay Kıdemli Başçavuş" olarak sayılmıştır.

3046 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, "Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir." hükmü düzenlenmiş ve aynı maddede hiyerarşik kademeler; bakanlık merkez teşkilatında: "Müsteşarlık", "Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,", "Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı", "Şube Müdürlüğü", "İhtiyaca göre kurulacak şeflik"; bakanlık bağlı kuruluşlarında: "Genel Müdürlük", "Daire Başkanlığı", "Şube Müdürlüğü", "Şeflik", "Memurluk" sıralanmış olup; bu hiyerarşik kademelerden "şube müdürlüğü", "şeflik" ve "memurluk" görevde yükselme kapsamında bulunmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının yayımladığı Mütalaalar Bülteninde yer alan görüşlerde şöyle bir denklik kurduğu anlaşılmaktadır:

1- Astsubay rütbeleri memur unvanlı kadro ve aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolarla eşdeğerdir.

2- "Teğmen" ve "Üsteğmen" rütbeleri şef ve aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolarla eşdeğerdir.

3- "Yüzbaşı" rütbesi müdür yardımcısı, uzman ve aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolarla eşdeğerdir.

4- "Binbaşı" rütbesi müdür ve aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolarla eşdeğerdir.

 
 
Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR