BIST 1.329
DOLAR 7,84
EURO 9,37
ALTIN 450,18
RESMİ GAZETE

28 Haziran 2020 Resmi Gazete haberleri atama kararları

Resmi Gazete'de 28 Haziran 2020 Pazar bugün hangi haberler var? 28 Haziran 2020 Pazar Resmi Gazete atama kararları neler? İşte 28 Haziran 2020 Pazar Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2664)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2665)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2666)
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2667)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yayla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2668)
–– Muğla İli, Menteşe İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2669)
–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2670)
–– Işıklar Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kütahya İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2671)
–– Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2672)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2673)
–– Eskişehir İlinde Tesis Edilen Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan ve Tepebaşı İlçesi, Keskin Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2674)
–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Ahmetoluğu Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2675)
–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Benzinlik Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2676)
–– 154 kV Ortaköy TM-Kütüklü Geçici TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2677)
–– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)
–– Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2679)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (I) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2680)
–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682)
–– Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17/4/2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/4/2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2683)

YÖNETMELİKLER
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR