YAZARLAR

Bünyamin Esen

Bünyamin Esen

bunyamin.esen@internethaber.com @bunyaminesen rss Eklenme Tarihi: 14 Eylül 2012 09:20 - Güncelleme: 08 Ocak 2016 07:36

Yeni atanan öğretmenler ne yapmalı?

Pazartesi günü 4+4+4 yeni eğitim sisteminin ilk öğretmenleri atandı. Milli Eğitim
Bakanlığı’nda yapılan atama yerleştirmeleri sonucu 36 bin 552 öğretmenin görev yapacağı
yerler belli oldu. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın http://ikgm.meb.gov.tr ve http://
atamameb.gov.tr internet adresinden duyurulmuş bulunmakta.


Peki bu öğretmenler nasıl göreve başlayacak, atama süreci nasıl işleyecek, nelere
dikkat edilmesi gerekiyor, hangi evraklar gerekli ve öğretmenlere atamaları ile ilgili
elektronik tebligatlar nasıl gerçekleştirilecek? Bu sorulara cevap verelim.

Atama Sonrasında Tebligat Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinde ilan edilen atama sonuçları, kadrolu öğretmenler için atamaya dair kararname düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanmaktadır.
İlk kez devlet memurluğuna atananların atamasına 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre ilk defa açıktan atama denir.

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanan devlet memurları;
- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
- Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

6245 sayılı Harcırah kanununa göre kişinin ikametgahının bulunduğu şehir veya
kasabaların belediye sınırlarında bulunan mahaller ile bu mahaller dışında kalmakla birlikte
belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler "aynı yer”, geriye kalan tüm Türkiye ise "başka
yer" olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır.

Aynı yere atanan ertesi gün, farklı yere atanan ise 15 gün sonra göreve başlamak
zorundadır. Bu süreler yeni atanan memura 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yapılacak
tebligat sonrasında başlar. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl tebligatların e-posta aracılığıyla
(elektronik tebligat yoluyla) yapılacağını 2012 Eylül Atama Kılavuzunda belirtmiştir.

E-Tebligat 5 Gün Sonra Tebligat Hüküm Doğurur

Yeni atanan öğretmenler başvuru sırasında atama tebligatının yapılacağı e-posta adreslerini Elektronik Başvuru Formu’na girdiler. Adaylar ayrıca ikametgah adreslerini de formda ayrıntılı olarak belirttiler.

İlk kez devlet memurluğuna atanan kadrolu öğretmenlere tebligatlar, atama kararnamesini takiben belirtikleri elektronik posta adresleri üzerinden 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda yapılacaktır.

Mevzuatımıza geçtiğimiz yıl giren elektronik yolla tebligatta, muhatabın
elektronik adresine elektronik tebligatın ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış (tebellüğ edilmiş) sayılır.

Elektronik tebligatın yapılması mümkün olmaz ise öğretmenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Posta ile yapılan tebligatlarda Tebligat Kanunu hükümlerine göre posta
alındısına imza atılan tarih tebligat tarihi sayılır.

Başlama Süresi Önemlidir!

Tebligatın alınmasından itibaren 1 yada 15 günlük süreler önemlidir. Zira belirtilen
süreler 657 sayılı Kanuna göre hak düşürücü süredir. Bu sürelerde göreve başlamayanların
atamaları iptal edilir ve devlet memurluğundan çekilmiş sayılırlar.

Konuyu anlaşılması için örnekle ifade edecek olursak Eylül’ün 15’inde e-postasına
tebligat yapılan öğretmene tebligat ayın 20 sinde yapılmış sayılır.
Bu öğretmen ayni yere (ikametinin olduğu ile) atanmışsa en geç ertesi gün yani
Eylül’ün 21’inde göreve başlamalıdır. Başka bir ile atanmış ise, en geç 5 Ekim tarihinde
göreve başlamak zorundadır.

Göreve başlamanın gerektiği son gün; haftasonuna yada resmi tatile denk gelirse süre
ilk Pazartesi gününe uzar.

Tebligatı Alan Nereye Başvuracak?

Ataması yapılan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî
eğitim müdürlüklerine göreve başlama talebinde bulunacaklardır.

Tebligat yapılan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine
dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi
hâlinde bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli
olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin
dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa
sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Hangi Belgeler Gerekli?

Göreve başlamak için gerekli belgelerin tam olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik
görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;
a) Başvuru esnasında istenilen belgeler,
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
ç) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,
d) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri
12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi
Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında
düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı
örneği,
e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden
Pedagojik Formasyon Belgesi
istenecektir.

Tebligatı Beklemeden de Başlayabilirsiniz

Tebligat sonucu yasal süre içerisinde göreve başlamak yükümlülüktür. Öte yandan
tebligatı bekleden de göreve başlamak mümkündür.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, hiç beklemeye
gerek olmadan doğrudan atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle
başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

12.09.2012 tarihinden itibaren de yeni atanan öğretmenler için uyum eğitimi programı başlamış bulunmaktadır.

Devlet memurlarının maaşı fiilen görev yapmaya başladıkları gün itibariyle başlar.
Fiilen görev yapmaya başlayan bir memur ayın 15’inde ilk maaşını peşin olarak, bunun
yanından başladığı gün ile ayın 14’ü arasındaki maaşını da kıst maaş olarak alır.

Sorularınız için:

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

 

Yazarın tüm yazıları için:

http://www.internethaber.com/bunyamin-esen-163z.htm

 
PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Yeni atanan öğretmenler ne yapmalı? yazısına yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
REKLAM
Bünyamin EsenDİĞER YAZILARIBünyamin Esen
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro