yandex izleme resmi
28
Anasayfa » İşçiler » Üniversiteli işçiler kamu kadrosu-torba yasa tüm maddeler 10/02/2014

Üniversiteli işçiler kamu kadrosu-torba yasa tüm maddeler 10/02/2014

Üniversiteli işçiler kamu kadrosu-torba yasa tüm maddeler 10/02/2014
Üniversiteli işçiler kamu kadrosu-torba yasa tüm maddeler 10/02/2014. Üniversiteli işçiler kamu kadrosuna alınacak mı? Üniversiteli işçilere kadro var mı? Üniversiteli işçiler son durum 10 şubat. Üniversiteli işçi son dakika.
editor@internethaber.com Haberleri
Eklenme Tarihi: 10-02-2014 09:40:00 | Güncelleme: 29-11-2015 16:25:38

MEMURLAR- Üniversiteli işçiler kamu kadrosu-torba yasa tüm maddeler 10/02/2014. Üniversiteli işçiler kamu kadrosuna alınacak mı? Üniversiteli işçilere kadro var mı? Üniversiteli işçiler son durum 10 şubat. Üniversiteli işçi son dakika.

NOT: ABDULLAH DAMAR'IN 2012 YILINDA YAZDIĞI KÖŞESİNDEN ALINTIDIR...

MEMURHABER.COM/ ÖZEL HABER- ABDULLAH DAMAR

Üniversiteli İşçiler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinde kamuda varolan istihdam şekilleri yer almaktadır. Bu maddeye göre;
“Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

Torba Yasa'yla memurların hakları genişliyor haberi için TIKLAYIN


A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve  işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklinde değiştirilmiştir.

C) Geçici personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

D) İşçiler:

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında  altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.”

Bu istihdam şekillerinin dışında; Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve belediyeler, kalkınma ajansları, iktisadi müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu kurumu niteliğinde özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları, bölgesel kuruluşlar ve Bakanlık ilgili kurum ve kuruluşlarda, iş kanununa tabi değişik isim ve pozisyonlar altında kamu işçisi olarak çalışan, kamu görevlileri de bulunmaktadır.

2007 yılında Hükümetin çıkardığı kanunla kamuda çalışan ve en az 6 aylık sigortalı geçmişi olanlar daimi işçi statüsüne veya 657 Sayılı DMK’nın 4.maddesinin B fıkrasında düzenlenen sözleşmeli personel statüsüne geçti. 5620 sayılı kanun ile isteyerek-istemeyerek ya da bilerek-bilmeyerek aynı okuldan mezun olan aynı unvan ve meslekteki kişilerin bir kısmı sözleşmeli personel statüsünde bir kısmı da işçi statüsünde  değerlendirildi. Kanun çıktığından beri, bu gruplar arasında 5 senede maaş yönünden ciddi boyutta fark yaşanmış ve büyük miktarda maddi ve manevi kayıplar söz konusu olmuştur. Sözleşmeli statüsünde değerlendirilenler unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlarda bulunmaktadırlar. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilenler ise terfi ve görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktadırlar.

Üniversiteli işçiler, üniversite mezunu olmalarına rağmen işçi statüsünde olduklarından dolayı kurumlar onları istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırmakta, bununla birlikte sözleşmeli personeller ise meslek ve unvanının gereği olan müdürlüklerde ve pozisyonlarda çalışmaktadırlar.

Üniversite mezunu işçiler; tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığı gibi, meslekleri ile ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere yalnızca işçi olduklarından dolayı katılamamaktadır. Bu tip organizasyonlara katılma talepleri, memur olmamaları nedeniyle, kurumları tarafından reddedilmektedir.

Üniversite mezunu işçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından anne ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır.

Gereken düzenlemeler bir an önce yapılarak, aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, üniversite mezunu işçilerin hak ettikleri memur kadrosuna geçirilmeleri yaşanmakta olan önemli bir mağduriyeti gidermesinin yanında, çalışma barışının sağlanması açısından da olumlu bir gelişme olacaktır.

TORBA YASAYLA KİMİN MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

20'den fazla sorunu içeren taleplerde özellikle kamuda işçi statüsünde çalışmasına rağmen memur işi yapan ünieversite mezunlarının memurluk istekleri, özelleştirme sonrasında kamu kurumlarına atanan 4C'lilerin kadro beklentisi, 2005 sonrası memur olanların 1 derece istekleri ile memur disiplin affı talepleri öne çıkıyor. Kendilerini 'üniversiteli işçiler' olarak tanıtan binlerce 4 ve 2 yıllık üniversite diplomasına sahip kamu görevlisi, memur işi yapmalarına rağmen işçi kadrosunda oldukları için hiçbir hak ve yetkilerinin olmamasından yakınıyor. Bu görevliler memur kadrosuna geçirilerek statü değişikliği yapılmasını istiyor. 4C statüsündeki geçici personel ise büyük sıkıntı içinde olduklarını belirterek, 4B veya 4A yapılarak kadroya geçirilmelerini bekliyor. Bu arada akademik personelin zam talepleri de konular arasında bulunurken bununla ilgili Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın yaptığı , "Öğretim üyelerinin özlük hakları ve ücretleri iyileştirilecek" açıklaması memnuniyetle karşılanırken bir an önce hayata geçirilmesi isteniyor.

HANGİ ÇALIŞAN TORBA'DAN NE İSTİYOR?

TALEPLER NELER?

Torba yasayla çözüm bekleyen sorunlardan bazıları şöyle: Öğretim elamanlarına maaş artışı, 4/C'lilerin kadroya geçirilmesi, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında otuz yıllık süre sınırlamasının kaldırılması, yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi, iş ve meslek danışmanlarının kadroya geçiş kaynaklı maaş mağduriyeti, atama yapılacak öğretmen sayısının artırılması...

YORUM YAZIN Üniversiteli işçiler kamu kadrosu-torba yasa tüm maddeler 10/02/2014 Haberine yorum yapın
Yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz
Adınız ve Soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR 20 YORUM
 • #
  Üniversiteli işçi2014-02-10 16:55:28Üniversiteli işçiler artık müjde haberi okumak istiyor...
 • #
  derocan12014-02-11 10:56:47torba yasadan artık memur olarak çıkmak istiyoruz diplomalarımızın bir işe yaradığını bilmek istiyor ve hak ettiğimiz yerlerde çalışmak istiyoruz saygılar...
 • #
  Canan2014-02-11 11:57:04üniversiteli işçiler olarak bizlerde artık müjdeli haberler duymak istiyoruz.Diplomalarımızın karşılığını istiyoruz. Vasıflıyken vasıfsız olarak çalışmak istemiyoruz
 • #
  4c li2014-02-11 13:44:09Lütfen artık dayanacak gücümüz kalmadı. Kadro istiyoruz. Ses verin lütfen müjde istiyoruz.
 • #
  yeliz2014-02-12 09:24:02çeyrek asıra yakın bir zaman oldu hale müjdeli bir haber almadık son zamanlarda bir iki yıllık sözleşmli olan arkadaşlar kadrolu olurken bizler hale olmadık teknik iş kolunda çalıştığımız halde vasıfsız olarak değerlendirilmenin yanı sıra sözü hakkı tanılmayan diploması da işe yaramayan yıllardır ben niye okudum neden devletim bana verdiği diplomayı eşit tutmuyor bu haksızlığı ortada kaldırabilecek biri çıkacak mı yoksa böyle devam edecek mi .....
 • #
  elfbeyi2014-02-12 15:18:03olsun artık gayrı bu iş, duyun haykırışları...
 • #
  Üniversiteli mağdur2014-02-13 22:13:4022 yıldır diplomalı işçi statüsünde çalışıyorum hiç bir yetkim yok yeşil pasaport alamıyorum bu kadar tecrübeye rağmen amir müdür olamıyorum. Bir yıl önce sözleşmeli olarak giren arkadaşım şu anda benim amirim olabiliyor çünkü kadrosu verildi. Yeter artık bizler de çalıştığımız yıl kadar düşünülersek kadrolarımızın verilmesi ve haklardan yararladırılmak istiyoruz
 • #
  eşitlik isteyen2014-02-15 02:59:28düne kadar sözleşmeli olup 1 gün önce işe giren memur oldu ben 25 yıldır çalışıyorum halen olamadım ne bir imza hakkı var nede diplomanın hükmü adalet bunun neresinde bu durum aslanı kediye boğdurmanın ötesinde aslanı fareye boğdurmaya benzemiş umarım tezelden bu konuya el atarlar saygılar....
 • #
  selen2014-02-18 14:58:17kamuda çalışan 5 ay 29 günlük işciler ne olucak hiç onlarla ilgili bi çalışma yok mu
 • #
  tamer2014-02-18 21:36:42ben 16 yıldır kamuda işçi olarak çalışmakta ve bi fiil tüm işleri yaptım ve hem teknikerlik ünvanım olması hemde mühendislik ünvanım olmasına rağmen hiçbir hakkım yok.
 • #
  garip2014-02-21 15:30:1810 yıldır kamuda seker fabrikasında geçici işçi olarak çalışmaktayım 5.5 ay çalısıyoruz sende bizleri neden gören yok neden hiç ismimiz geçmiyor 5620 kanun düzenlenmeyeceki 3 dönemdir hep hükümeti savundum hep oylarımızi verdik bizler neden göz önüne alınmıyoruz ben koyu hükümet yanlısıydım şimdi sadece benim ve benim gibi arkadaşlara üzülüyorum yazık
 • #
  hankes2014-02-24 15:40:07kpssden yeterli puanı alamayıp torpil ile işçi olarak girip sonra memur olmak ne kadar hakkaniye sığar!ayrıca sizin yerinize bu kurumlarda işçi olarak kim çalışacak? yok diplomadan falan bahsetmişsiniz.şuanda yoldan geçen adama sorsan 2 yıllık mezun:) sınavsız herkese üniversite aç sonra işe al işçi olarak sonra da memur yap.saçmalamayın isterseniz.eğer bu yasa geçerse o kadar kpss ile atamayı bekleyen insana haksızlık olur.ülkede kaos yaratırsınız.
 • #
  kaya 062014-02-25 11:15:00Sizler daha akp ye ov vermeye devam edin arkadaslar kadronuzu alirsiniz.....ben 17 senedir alamadim
 • #
  ali2014-02-25 15:56:06hankes arkadaşıma cevaben önce kardeşim ön yargılı olmamayı öğrenirsen sevinirim. ben kamu kuruluşunda işçi karosunda çalışmaktayım ve üniversite mezunuyum.bilmelisinki 15 yıldır kamu kurumlarına kpss ile memur arkadaşlarımız alındıysa, işçi arkadaşlarımızda kpss çıktığından beri memur arkadaşlarımız gibi kpss den atamaları yapıldı.kimse öyle senin deyiminle torpilden yada kpss siz kamu kurumlarına girmedi.ön yargılarından vazgeçmeyi,sevgi ve saygı çerçevesinde kalmanı tavsiye ediyorum.
 • #
  serkan2014-03-21 11:25:15hükümet iyileştirme veya kadro verip bu çalışanların önünü açmazsa oy yok
 • #
  mühendis2014-04-04 20:05:18ARtık yapın düzenlemeyi bekliyoruz 4 gözle
 • #
  işçi2014-04-24 12:34:04arkadaslar bence torba yasadan cıksada işçilerin memur olması herkezı yapmıcaklar bellı kesım olucak bence
 • #
  zeynep2014-05-27 16:38:21arakadaşlar ben üniversite mezunuyum kamu kurumunda 3 yıldır işçi olarak çalışmaktayım torba yasası bizi kapsıyor mu ?
 • #
  ömer2014-05-28 12:26:51evet bizde üniversiteli işçi kadrosundayız.17 senedir belediyede anadan sıldan ayrı yaşıyorum.bizde tayin hakkı istiyoruz.biz insan değilmiyiz.
 • #
  Üniversiteli İşçi2014-05-28 12:36:32Artık bitsin bu işçi memur ayrımı kaldırın artık bu 657 yi.herkese insan gibi eşit muamele edilsin.devletler sadece adalatle ayakta kalırlar