eposta yazdır zoom+ zoom-

SGK'ya sıkça sorulan sorular neler?

SGK'ya sıkça sorulan sorular neler?

Son günlerde sağlık alanında ardarda reformlar yapan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sıkça sorulan sorular neler biliyor musunuz?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-12-2012 13:14 - Güncelleme: 07-01-2016 12:04

İşte SGK'ya en sık sorulan soruların listesi...

1- RAPOR VE REÇETE YAZIM KURALLARI HAKKINDA

SORU:Raporlarda ICD10 kodu bulunma zorunluluğu hangi tarihte başlamıştır..?

CEVAP: 15.06.2007 tarihli ve sonra çıkan raporlarda ICD 10 kodu olmalıdır..Yoksa iade nedenidir..

SORU:Raporlarda etken madde bulunma zorunluluğu ne zaman başlamıştır?

CEVAP:13.02. 2007 tarihinden sonra çıkan raporlarda etken madde bulunma zorunluluğu vardır.

SORU: Raporda ilacın ticari ismi yazıyorsa etken maddesi aynı olmak koşulu ile hastaya muadil ilaç verilebilir mi? Yoksa mutlaka raporda yazılan ilaç mı verilmelidir?(Örneğin raporda BELOK ZOK 100MG yazıyorsa dr reçeteye PROBLOK yazdığında veya BELOK ZOK 100MG yazan reçeteye PROBLOK verildiğinde bu bir kesinti sebebi midir?) Raporda hem ilacın ticari ismi hem de etken madde varsa uygulama ne şekildedir?

CEVAP:..13.02.2007 den sonra çıkan raporlarda etken madde bulunma zorunluluğu bulunduğundan bu tarihten sonra sadece ticari isimle çıkan raporlar uygun değildir..Daha eski tarihli olup ilacın ticari ismi yazılarak çıkarılmış raporlarla sadece raporda adı geçen ticari isimli ilaç verilmeli muadil verilmemelidir..Raporda hem ilacın ticari ismi hem etken maddesi yazılı ise muadil vermekte sakınca yoktur..

SORU: Raporlara elle ilave hangi durumlar için mümkündür?Raporu çıkaran dr dışında bir dr elle ilave yapabilir mi?

CEVAP: Raporlara elle ilave sadece raporu çıkaran dr tarafından yapılmalıdır..Başka bir dr un ilavesi kabul değildir.Rapora yeni teşhis ilave edilemez.. Eksik ICD 10 kodu, eksik etken madde ilavesi, yeni doz ,kullanım süresi,tedavi şeması,eksik imza elle ilave edilebilir..İlavenin yapıldığı tarih, dr un imza ve kaşesi ile başhekimlik mührü mutlaka olmalıdır..

SORU: Hastanın sosyal güvencesi değiştiğinde eski tarihli raporu da değişmeli midir?
(Örneğin hasta bağ kurlu iken aldığı raporu SSK lı olduktan sonra da kullanabilir mi?)

CEVAP: Hastanın kimlik fotokopisi de ekte alınmak suretiyle eski raporunu kullanmasında sakınca yoktur.Ayrıca karşılanan reçete ve eki bilgilerinden hastanın o anki sigortalılık durumu sorgulanabilir olmalıdır...

SORU: Özel tıp merkezlerinde çıkarılan raporlar geçerli midir?

CEVAP: Mesul müdürü bulunan özel tıp merkezleri,özel hastaneler ve özel dal merkezlerinde SUT e ve sağlık bakanlığı rapor formatına uygun kriterlerde çıkan raporlar geçerlidir..

SORU: Eskiden emekli sandığı hastaları için çıkmış sürekli kullanım raporları hala geçerli midir?

CEVAP: 15.06.2007 den önce çıkmış , süre belirtilmemiş sürekli kullanım raporları sisteme başlangıç tarihi 15.06.2007 bitiş tarihi ise 15.06.2009 şeklinde kayıt edilerek işlenmelidir..15.06.2007 den sonra çıkan sürekli kullanım raporları geçerli değildir.(Diğer raporlar gibi 2 yıllık kabul edilir).Eğer sürekli kullanım raporunda süre belirtilmişse çıktığı tarihten itibaren o sürenin sonuna kadar geçerlidir..

 SORU: Raporlarda süre ve doz belirtilmesi zorunluluğu var mıdır?Varsa bu durum hangi raporlar için geçerlidir?

CEVAP: Raporlarda doz ve süre belirtilmesi zorunluluğu yoktur..Ancak raporda doz ve süre belirtilmişse uyma zorunluluğu vardır..Doz belirtilerek çıkmış raporlarla rapordaki dozu aşan miktarda ilaç verilemez..
Antidepresan ve antipsikotikler için çıkan raporlarda süre belirtilmek zorundadır..

Ayrıca EK 2C listesine tabi raporlarda ve SUT da 12.7 de yer alan süre belirtilmesi gereken raporlarda SUT deki özel hükümler saklıdır..Sağlık bakanlığının bazı ilaçlar için belirlediği kurallara da dikkat edilmelidir.(Örneğin LEPONEX için sağlık bakanlığının tanıdığı süre 6 aydır..SUT da yazmasa bile sağlık bakanlığı kuralı olduğu için bu şekilde uygulanır.)

SORU: Toplum sağlığı merkezlerince yazılan reçeteler karşılanabilir mi?


CEVAP: Eğer hasta şehir dışında ikamet ediyorsa burada kendisine ait aile hekimi olmadığından toplum sağlığı merkezinde reçete yazdırabilir..Aynı şehirde ikamet eden ve bir aile hekimine bağlı olan kişiler toplum sağlığı merkezlerinden reçete alamazlar..Bu işlem ve işleyişin sorumluluğu Sağlık İl Müdürlüğü ne aittir..

SORU: Farklı bir ilde işyeri hekimi tarafından yazılan bir reçete hangi eczacı odasının onayı ile verilmelidir..?

CEVAP: Reçetenin karşılanacağı eczanenin bağlı olduğu eczacı odası tarafından onaylanabilir..(Örneğin ORDU da işyeri hekimi tarafından yazılan bir reçeteyi SAMSUN da bir eczane karşılayacaksa reçeteyi Samsun Eczacı Odası'na onaylatmalıdır)

SORU: Yatan hastaya raporlu olarak yazılmış reçete ayaktan tedavi reçetesiymiş gibi kayıt edilerek verilebilir mi?

CEVAP; Yatan hasta reçetesinin sisteme ayakta tedavi reçetesi olarak kayıt edilmesi uygun değildir..Yatan hasta reçeteleri raporlu dahi olsa sisteme yatan hasta olarak kayıt edilmeli ve ilaçları 5 günlük dozda verilmelidir..(01.01.2008 den sonra yatan hastaya ilaç verme prosedürü değişebilir.)

SORU: Serumlar günlük kaç ml dozda ve kaç günlük verilebilir?

CEVAP: SUT un 12.2 maddesi gereği günlük dozu prospektüsünde anlatılan kriterlere uygun olmak kaydı ile en fazla 10 günlük dozda ödenir..Reçetede günlük kullanım dozu mutlaka belirtilmelidir..

SORU: Ayaktan tedavide reçeteye dr tarafından büyük ambalajlı ilaç yazılmışsa verilebilir mi yoksa piyasadaki en küçük ambalaj mı verilmelidir?

CEVAP: Eğer ilacın büyük ambalajlı formu reçetede dr tarafından açıkça belirtilmişse raporsuz 1 kutu verilebilir..(LİPİTOR 10MG 90 TAB,DIAMICRON 100 TAB,APİKOBAL 50 TAB vb..)..Bu kural analjezik ve antienflamatuar ilaçlar dışındaki ilaçlar için geçerli olup küçük ambalaj uygulaması SUT ile belirlenmektedir.

SORU: Anlaşmalı özel merkezlerde yazılan pratisyen hekim reçeteleri hangi şartlarda karşılanabilir?

CEVAP: Aile hekimliği kapsamında anlaşmalı özel merkezlerin sadece poliklinik anlaşmaları olduğundan bu merkezlerde yazılan pratisyen hekim reçeteleri ancak ACİL POLİKLİNİK kaşesi varsa karşılanabilir..Devlet hastanelerinde yazılan pratisyen hekim reçeteleri için de aynı durum geçerlidir.

SORU: Reçetede farklı 2 dr un imza ve kaşesi olması uygun mudur?

CEVAP: 2 dr imzalı reçeteler geçerli değildir..Reçetede sadece reçeteyi yazan dr un imza ve kaşesi olmalıdır..

SORU: Yeni doğan bebek ne kadar süre ile annesinin karnesi üzerinden ilaç alabilir?

CEVAP: Sağlık karnesi ancak nüfus cüzdanı çıktıktan sonra hazırlanabildiği için ,nüfus cüzdanı hazırlama süresi (1 ay) içinde verilen ilaçlar annenin karnesi üzerinden kabul edilmektedir.

2- KLOPİDOGREL VERİLME İLKELERİ HAKKINDA

SORU: KLOPIDOGREL için GİS intoleransı nedeniyle çıkmış raporda teşhis ne olmalıdır?
SVH(Serebro Vasküler Hastalık) teşhisi bu raporlar için uygun mudur..?


CEVAP: KLOPİDOGREL için GİS intoleransı nedeniyle çıkacak raporlarda teşhis kalp kapak biyosentezi,tıkayıcı periferik damar hastalığı, angiografik olarak belgelenmiş KAH, İskemik serebrovasküler olay (iskemik inme) yada iskemik serebrovasküler hastalık olmalıdır..SEREBRO VASKÜLER HASTALIK teşhisi uygun değildir.

SORU: KLOPİDOGREL için çıkmış KAH veya TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞI teşhisli raporlarda ekte ne gibi bir belge olmalıdır..?


CEVAP:TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞI için çıkmış raporlar için hiçbir ek belge gerekli değildir..

15.06.2007 den önce çıkmış KAH teşhisli raporlarda ek belgeye gerek yoktur..Bu tarihten sonra çıkmış raporlarda rapor ekinde hastaya anjiografi yapılarak KAH teşhisi konulduğunu belgeleyen ilgili dal hekimi imza ve kaşeli belge olmalı ayrıca raporda hastanın GİS intoleransı olduğu açıkça belirtilmelidir..

SORU: KAH teşhisli KLOPİDOGREL raporunda hastaya anjiografi yapıldığı raporda tarih ve numara ile belirtilmişse ayrıca anjiografi belgesi istemeye gerek var mıdır..?

CEVAP: YOKTUR..

SORU: KAH teşhisli klopidogrel için çıkmış rapor ekinde alınan anjiografi belgesinde hastaya stend takıldığının da belirtilmiş olmasında bir sakınca var mıdır?Bu durumda hasta stendli KAH hastası kabul edilip ona göre mi işlem yapılmalıdır?

CEVAP: Eğer raporda GİS intoleransı olduğu belirtilmişse hasta sadece KAH hastası olarak değerlendirilip işlem yapılabilir.

PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN SGK'ya sıkça sorulan sorular neler? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM
  • adem-ecz-55@hotmail.com 05 Mart 2013 11:37 nerox b12 60tab 2*1 1aylık ibare yok verilirmi anti deprasan ilaçlar 1ay ve 3ay verilirmi

    CEVAP YAZ 0 0

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro