yandex izleme resmi
0
» » SBS puanı ile özel okullara başvuru kılavuzu

SBS puanı ile özel okullara başvuru kılavuzu

Oktay Aydın
Kariyer Danışmanı

SBS-2013 Ham Puanı İle Öğrenci Alan Özel Liseler 2013 Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

ÖZEL OKULLARA BAŞVURU ŞARTLARI

Adayın, bu kılavuzda yer alan özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na katılmış ve sınavının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.
Bu kılavuzda yer alan özel okullara, 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na girmiş ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.

ÖZEL OKULLARA KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

Kayıt kabullerde öğrenci velileri Sınav Sonuç Belgelerini ibraz edeceklerdir.
Adaylar, puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirler.
Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:
Türkçe puanı yüksek olan,
Matematik puanı yüksek olan,
Fen Bilgisi puanı yüksek olan,
Sosyal Bilgiler puanı yüksek olan,
Yabancı dil puanı yüksek olan,
Yaşı küçük olan
adaya öncelik verilir.
 Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili 56.maddesi hükümlerine göre yapılır.
Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.
Kesin kayıt yapıldıktan sonra okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı okula başvuruda bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmi okullara kayıt yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)
Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.

Kılavuz için:
http://www.ozelokullardernegi.org.tr/ogrenci_alimi.asp
Lise Listeleri için:
http://www.ozelokullardernegi.org.tr/ogrenci_alimi.asp
Liselerin 2012 taban Puanları İçin:
http://www.ozelokullardernegi.org.tr/ogrenci_alimi.asp