yandex izleme resmi
0
» » Puantaj kayıtları çalışana imzalatılmalı mı?
Bünyamin Esen

Puantaj kayıtları çalışana imzalatılmalı mı?

Bünyamin Esen bunyamin.esen@internethaber.com

 

Okurumuz Burhanettin Tercan soruyor: “Bünyamin bey, bir inşaat firmasında muhasebe müdürü olarak çalışıyorum. Şimdiye kadar SGK eksik gün bildirimlerimizde puantaj kayıtlarını geçerli kabul ediyor bize ceza çıkartmıyordu. Ama bu değişmiş diyorlar, doğru mudur? Ayrıntılı bilgi verirseniz sevinirim.”

 

Sayın okurumuz, eksik gün bildirimleri sosyal güvenlik hukukunda özel bir önem arzediyor.

Ay içerisinde otuz günden az çalışan ve çalıştığı bu süre için de ücret almayan çalışanların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgeler ile birlikte Eksik Gün Bildirim Formu aracılığı ile SGK’ya bildirilmesi yasal bir zorunluluk.

Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin eksik çalışıldığı ispatlanamayan günleri SGK tarafından çalışanın hizmetine dahil ediliyor, eksik primler de işverenden tahsil ediliyor.

 

Bildirim Nasıl Yapılıyor?

Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a) SGK’ca elektronik ortamda alınabilenler hariç, SGK’ca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

SGK’ya ibraz edilmek veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmek zorunda.

Eksik gün bildirimleri SGK’ya EK-10 Eksik Gün Bildirim Formu aracılığı ile yapılır, eksik gün nedeni olarak sunulan ispatlayıcı belgeler de bu formun ekinde sunulur.

 

Şimdiye Kadar Tüm Puantaj Kayıtları Geçerliydi

Öte yandan SGK bazı belgeleri şimdiye kadar sorgusuz sualsiz geçerli ispat belgesi olarak kabul etmekteydi. Bunlardan biri de puantaj kayıtları idi.

Puantaj kaydına istinaden çalışmadığı görülen çalışan için SGK’dan herhangi bir yaptırım uygulanmıyordu.

İşçilerin çalıştıkları saat ve günleri gösteren belge olan puantaj belgesine göre ay içerisinde otuz günden az çalışmak SGK tarafından makbul kabul ediliyordu.

Puantaj belgesinde ise işverenin imzasının bulunması yeterli sayılıyordu.

E-bildirge sisteminde aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, sigortalının durumunu açıklayan kod numarası olarak puantaj kayıtları için 07 kodu giriliyordu.

 

Sistem Suistimal Edildi

Ancak bu sistem ne yazık ki suistimale açıktı.

Zira ay içerisinde tam olarak çalışanlar dahi SGK’ya keyfi olarak az çalışmış gibi bildirilebiliyordu.

Oysa çalışanın SGK’ya eksik gün ile bildirildiğinden haberi bile olmuyordu.

Puantaj belgesi düzenlendiğinde ise SGK’nın bu konuda eli kolu bağlanıyordu.

Bu sakıncaları gören idare puantaj kayıtları ile ilgili önemli bir düzenlemeye gitti.

 

Puantaj Belgeleri İşçilere İmzalatılmak Zorunda

Puantaj kayıtlarının SGK tarafından kabul edilme usulü geçen ay Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile değişti.

Buna göre bundan böyle işçinin imzasını taşımayan puantaj belgeleri SGK tarafından geçerli belge kabul edilmeyecek.

Puantaj belgesinde kaç tane işçi varsa hepsinin imzasının puantaj belgesinde bulunması zorunlu.

Aksi takdirde SGK’nın re’sen ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyerek eksik günlerin primini isteme hakkı bulunuyor.

 

Gereksiz Borç Çıkmaması İçin Dikkat Edin

Tekraren altını çizelim işçinin imzasını taşımayan puantaj belgeleri SGK tarafından geçerli belge kabul edilmeyecek.

Puantaj belgesinde kaç tane işçi varsa hepsinin imzasının puantaj belgesinde bulunması gerekli. Yani tüm işçilerden tek tek imza almak gerekiyor.

Yoksa SGK eksik bildirilen günlerin otuz güne tamamlanması için işveren tebligat çekecek. İşveren tarafından bunun Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile yapılmaması durumunda ise eksik günler SGK tarafından tamamlanacak, primler için de işverene borç çıkartılacak.

İşveren ve muhasebeci okurlarımıza gereksiz SGK borçları ile karşılaşmamaları için önemle duyuralım.

 

 

--- 

Kıssadan Hisse

“İnsanı yoran yaşadığı hayat değil, taşıdığı maskelerdir.”

— Shakespeare

 

---

 

Sorularınız için:

www.twitter.com/bunyaminesen

 

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

 

Yazarın tüm yazıları için:

 

http://www.internethaber.com/bunyamin-esen-163z.htm

YORUM YAZIN Haberine yorum yapın
Yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz
Adınız ve Soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR 0 YORUM