YAZARLAR

Bünyamin Esen

Bünyamin Esen

bunyamin.esen@internethaber.com @bunyaminesen rss Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2013 09:55 - Güncelleme: 08 Ocak 2016 09:19

ÖSYM yerleştirmesiyle memur ataması nasıl olur?

Okurumuz Yusuf CANTAŞ soruyor: “Bünyamin bey, birkaç konuda yardımınıza ihtiyacım var. Benim KPSS 2013/1 atamalarında bir ilçe belediyesine atandım. Ancak belediyelerdeki nakil işlemlerinin zor olduğunu öğrendiğim için Kuruma gerekli belgeleri gönderip göndermeme konusunda tereddüte düştüm. Birinci sorum, bu belgeleri göndermediğim takdirde ne gibi sıkıntılar oluşur? Göndermezsem KPSS 2013/1 ve 2014/1 tercihlerini ayni puanla yapabilirm iyim? İkinci olarak, bu belgeleri gönderip de gitmezsem ne gibi sıkıntılar söz konusudur? Üçüncü olarak da sorum şu: Bu belediyede göreve başlarsam 2014 KPSS sınavına girip başka belediyelere, DSİ, İl Özel İdare gibi kurumlara tercih yapma hakkım var mı? Varsa muvafakat şart mıdır?”


Sayın okurumuz, ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarına göre Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme yapılıyor. Sizin de söylediğiniz üzere bu yıl ilk yerleştirme 2013/1  yerleştirme duyurusu ile yapıldı.

Siz de yerleştirme sonucunda (B) grubu bir kadroya yerleştirilmişsiniz.
Yerleştirme ve atama süreci ile ilgili sizin gibi birçok okurumuzdan sorular geliyor. Yerleştirme süreci nasıl yapılıyor, yerleştirme sonrasında atama süreci nasıl işliyor, yerleşip atanmak istemeyen ne yapmalı, atanıp da göreve başlamayan ne yapmalı sorularına sırası ile ayrıntılı olarak cevap verelim.


Memur Kadroları Nasıl Belirlenir?

Öncelikle ÖSYM tarafından yerleştirmenin hangi aşamalardan geçerek yapıldığını açıklayalım.
Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını her yıl Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirirler. DPB, yerleştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, gerekli düzeltmeleri yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir.

Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadroların sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar.

Daha sonra elektronik ortamda adayların tercihlerini alır ve adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir.


(A) Grubu Memur Kadrosu Ne Demektir, Nasıl Atanılır?

Burada konunun açıkça anlaşılması için (A) ve (B) grubu memur kadrolarının neler olduğunu açıklamakta yarar var.
(A) grubu kadrolar; mesleğe KPSS’nin ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Denetmen Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Kaymakam Adaylığı gibi.)
Bu kadrolara atanmak isteyenlerin KPSS’den puan aldıktan sonra her Kurum’un ayrı olarak açacağı yarışma sınavını kazanmaları zorunludur.


(B) Grubu Memur Kadrosu Ne Demektir, Nasıl Atanılır?

(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ gibi). Bu kişiler ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile değil her Kurum’un kendisinin açacağı yarışma sınavları ile kadrolara atanır.

(B) grubu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. Yerleştirme sonrasında başkaca bir sınava girmelerine gerek kalmaz.


Yerleştirme Yapıldığında Ne Yapmak Gerekir?

Yerleştirmenizin yapıldığı idare ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeniz gerekmektedir.
Yerleştirmesi yapılan adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.
Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.
Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Ayni Puanı Tekrar Kullanabilir miyim?

(B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz.
Altını çiziyoruz, ataması yapılmasa dahi yerleştirmesi yapılan aday bir daha ayni puanı kullanarak ÖSYM aracılığı ile memurluğa yerleşemez. Yani bir kere tercih yapıp yerleştirildikten sonra o yerleştirilen puan yanar. Ancak başka bir KPSS sınavına girip yeniden puan alabilir.

(A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. (A) grubu kadrolar ayni puanı kullanarak başka kurumlara da başvurabilir, puanın bir kere kullanılması ile o puan yanmaz.


Süresinde Belgeleri Vermezseniz Ne Olur?

Atama kavramı devlet memurluğuna giriş için kişiye gönderilen atama emrini ifade eder.
Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri süresinde vermemeniz halinde atamanız yapılmayacaktır. Belgeleri süresinde vermiş olsanız dahi belgelerin incelenmesinden yerleştirildiğiniz kadroya uygun niteliklere sahip olmadığınız anlaşılır yada yanlış bilgi verdiğiniz anlaşılır ise atamanız ilgili Kurumca yapılır.

Ataması yapıldıktan sonra dahi uygun niteliklere haiz olmadığı anlaşılan kişilerin atamaları iptal edilir. Aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.


Memurluktan Feragat Edilebilir mi?

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.

Atama işlemi Kurumca sizin ilgili kadroya atanma kararınızı ifade eder. Bu karar size iadeli taahhütlü olarak Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilir. Tebliğ sonrasında ikamet ettiğiniz ile atanmış iseniz bir gün, başka bir ile atanmış iseniz 15 günlük başlama süreniz vardır. Bu süre içerisinde göreve başlamak zorundasınızdır. Yani artık bu aşamadan sonra yerleştirildiğiniz kadrodan feragat edemezsiniz.

Atama işlemlerinizin yapılmasına ve size tebliğ edilmesine karşın yasal süresi içerisinde göreve başlamamanız halinde “memurluktan çekilmiş” sayılırsınız.
Memurluktan çekilen kişiler 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile tekrardan atanamaz. Dolayısıyla bir yıl boyunca memuriyetten yasaklanırsınız.


Başka Kuruma Geçiş Muvafakatsız Olur mu?

Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır.
Bir defa memur olan kişinin muvafakat olmadan başka kuruma geçmesi mümkün değildir. Memurluğa yalnızca bir kez “açıktan atama” şeklinde girilir, sonrasında ise yanlızca “kurumlara arası naklen atama” olur.
Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Muvafakat sürecinin nasıl olacağını daha önce yazılarımızda ayrıntılı olarak defaatle açıkladık. Şu yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz: http://goo.gl/n0ibJ http://goo.gl/d3FWA
Muvafakat sürecini elden takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz.

Eğer bir sözleşmeli pozisyona (399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz. Ayni şekilde sözleşmeli pozisyonda iken memur olursanız da sözleşmenizi feshedip memurluğu başlayabilirsiniz.


---

Kıssadan Hisse
“Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça, döşek rahat olmuş neye yarar.”
— Montaigne

---


Sorularınız için:

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

Yazarın tüm yazıları için:
http://www.internethaber.com/bunyamin-esen-163z.htm


PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN ÖSYM yerleştirmesiyle memur ataması nasıl olur? yazısına yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
REKLAM
Bünyamin EsenDİĞER YAZILARIBünyamin Esen
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro