eposta yazdır zoom+ zoom-

Norm fazlası yöneticiler nasıl yer değiştirecek?

Norm fazlası yöneticiler nasıl yer değiştirecek?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarındaki müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlardan Norm kadro fazlası olarak belirlenen yöneticilerin yer değiştirmeleri nasıl yapılacaktır?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-10-2013 09:15 - Güncelleme: 05-01-2016 20:41

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarındaki müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlardan Norm kadro fazlası olarak belirlenen yöneticilerin yer değiştirmeleri; 04.08.2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Norm Kadro Fazlası Yöneticiler" başlıklı 22. maddesine göre yapılmaktadır.

Norm kadro fazlası yöneticiler nasıl belirlenmektedir?

Müdür ve müdür başyardımcılarından norm kadrosu kaldırılanlar (Öğrenci sayısına bağlı olarak) norm kadro fazlası yönetici durumuna gelirler.

Müdür yardımcılarında ise norm azalması söz konusu olduğunda (Öğrenci sayısına bağlı olarak) Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak norm kadro fazlası müdür yardımcısı belirlenir.

Norm kadro fazlası yöneticilerin yer değiştirmeleri hangi kriterlere göre yapılacaktır?

Norm kadro fazlası yöneticilerin yer değiştirmeleri; valiliklerce, talepleri (tercihleri) ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak şartı göz önünde bulundurularak şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle yapılacaktır.

Durumlarına uygun boş bir eğitim kurumuna atanamayan Norm kadro fazlası yöneticiler kaç yıl daha okullarında kalabilirler?

Norm kadro fazlası yöneticilerden durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmayanlar, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren bulundukları görevlerine 2 yıl daha devam ederler

2 yıllık bekleme süresi için hangi tarih esas alınmaktadır?

Bakanlığın norm kadroları onayladığı tarih esas alınmaktadır. Normlar okulca belirlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bakanlığa onaya gönderilir. Bu norm kadro çizelgeleri Bakanlıktan onaylanarak tekrar okula gelir. Bu norm kadro onay çizelgesinin altındaki onay tarihi, eğer yönetici normlarında azalma var ise okuldaki yöneticinin norm fazlası durumuna düştüğü tarih olarak esas alınmaktadır.

2 yıllık bekleme süresi içerisindeki norm kadro fazlası yöneticiler yapılan yönetici atama duyurularına başvurabilirler mi?

2 yıllık süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara (Norm fazlası, isteğe bağlı, sınavı kazanmışsa sınava bağlı yönetici atamaları vs.) başvuruda bulunabilirler.

2 yıllık bekleme süresi içerisindeki norm kadro fazlası yöneticilerden okulunda yeni yönetici normu oluşursa bu normla ilişkilendirilir mi?

2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da herhangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroya atanır.

Norm kadro fazlası yöneticiler kadrosunun dışındaki bir unvana atanabilirler mi?

Norm kadro fazlası yöneticiler sadece kadrosunun bulunduğu unvana atanabilirler.

Burada norm kadro fazlası müdür; müdür normu açılması halinde müdür normuna, norm kadro fazlası müdür başyardımcısı; müdür başyardımcısı normu açılması halinde müdür başyardımcısı normuna, norm kadro fazlası müdür yardımcısı; müdür yardımcısı normu açılması halinde müdür yardımcısı normuna atanırlar.

2 yıllık bekleme süresi içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticilere hangi işlem uygulanır?

2 yıllık bekleme süresi içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Norm kadro fazlası yöneticilerden yer değiştirmek için tercihte bulunmayan yöneticilere hangi işlem uygulanır?

Norm kadro fazlası yöneticilerden yer değiştirmek için tercihte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re'sen belirlenir.

Norm kadro fazlası yönetici yer değiştirme duyurusu hangi kurumca yapılacaktır?

Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar valiliklerce duyurulur.

Norm kadro fazlası yönetici yer değiştirme işlemleri hangi takvime göre yapılacaktır?

Her hangi bir takvim bulunmamaktadır. Valiliklerce uygun görülen zamanlarda yapılabilir.

Sadece 2013 yılına özgü olarak 31 Aralık 2013 tarihine kadar sonlandırılabilecektir.

Dönüştürülen okulların yöneticileri hakkında hangi işlemler uygulanacaktır?

Yönetmeliğin "Dönüştürülen okulların yöneticileri" başlıklı Geçici 2. maddesinde; "30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun gereği dönüşümleri yapılan okulların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dolayısıyla norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, 19 uncu maddeye göre yer değiştirmeye tabi tutulana kadar bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır. Bu durumdaki yöneticilerin 18 inci maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme hakları saklıdır." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; Yönetmeliğin geçici 2. maddesindeki; 30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun gereği dönüştürülen ilköğretim okullarındaki yöneticilerin öncelikle durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliği ile ilişkilendirilmesi bu gerçekleşmiyorsa kadroların bulundukları okulda bırakılmaları gerekmekte birçok ilde bu işlemleri gerçekleştirilmeden ilkokul ve ortaokullara yönetici atamaları yapılmıştır.

Örneğin; ilkokula dönüştürülen ilköğretim okulunun ortaokul kısmına yönetici atamaları yapılmıştır.

Bu yöneticilerden ilkokulda olan branşcılar, ortaokulda olan sınıf öğretmenleri her ne kadar Yönetmeliğin geçici 2. maddesi ile de bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılmaları istense de geçici 2. madde öncelikle; "... norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, ..." hükmü ile bu yöneticilere yer bulunması gerektiğine işaret etmektedir.

Norm kadro fazlası yöneticilerin yer değiştirmelerinde puan eşitliği olursa hangi işlem uygulanacaktır?

Yönetmeliğin "Atama ve Yer Değiştirmelerde Puan Eşitliği" başlıklı 20. maddesinde bu sorunun cevabı bulunmaktadır.

"MADDE 20 - (1) Atamalarda ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde; sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır."

PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Norm fazlası yöneticiler nasıl yer değiştirecek? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro