Memurun sosyal hakları nelerdir?

657'li memur sosyal ve özlük haklarının neler olduğunu ve ne kadarını kullandığını biliyor mu?

Memurun sosyal hakları nelerdir?

1/1/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutan 2.917,27 TL'dir.

Memurun sosyal hakları nelerdir?

19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2012 tarihi itibarıyla 2.852,15 TL'dir.

Memurun sosyal hakları nelerdir?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 14 üncü maddesine istinaden, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınacaktır.

Memurun sosyal hakları nelerdir?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 16 ncı maddesine istinaden, kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere %85'i ile bu bedel üzerinden 3065 sayılı Kanuna göre hesaplanan KDV tutarının toplamı ilgiliden tahsil edilecektir.

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro