eposta yazdır zoom+ zoom-

Memurların yıllık izin hakkı yönergesi netleşti...

Memurların yıllık izin hakkı yönergesi netleşti...

Yıllık izin hakkında çalışanların bilmesi gereken haklar Bakanlık'ın yayınladığı yönergede düzenlendi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-02-2013 16:55 - Güncelleme: 08-01-2016 10:23

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İzin yönergesi 30 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe konuldu. Bakanlığın yayınladığı yönergenin tam metni aşağıda yer almaktadır.

T C
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 27307712798E62 - 915.03.03 30.01.2013

Konu : İzin Genelgesi

GENELGE ( 2013/3 )

İlgi : 15.10.2010 tarihli ve 2010/11 No’lu Genelge

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde yıllık izin, 6111 sayılı Kanunla değişik 104 üncü maddesinde mazeret izni, 105 inci maddesinde hastalık ve refakat izni, 108 inci maddesinde ise aylıksız izne ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bakanlık personeline söz konusu izinlerin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiş olup, konuya ilişkin ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan personele, Bakanlık İmza Yetkilileri Yönergesi ile belirlenen amirler, İl Müdürlüklerinde görev yapan personelden; İl Müdürüne, Vali veya yetki vereceği Vali Yardımcısı, diğer unvanlarda görev yapan personele ise İl Müdürü veya yetki vereceği Şube Müdürü izin vermeye yetkilidir.

YILLIK İZİNLERDE BİLMENİZ GEREKENLER

1) Hizmet süresinin tespitinde hangi statüde olursa olsun sadece kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri (ücretsiz izin süreleri hariç), Yasama Organı üyeliğinde, Kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta geçirilen sürelerinin dikkate alınması, (Burada yer alan açıklama 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliği ile uyumludur)

2) İstifaen görevinden ayrılanlar, görevden çekilmiş sayılanlar ve ücretsiz izne ayrılanlardan, yeniden memuriyet görevine başlayanlara; en az bir yıl hizmet süresinin olması ve talepleri halinde göreve başladıkları yıla ait yıllık izninin verilmesi.

3) Yıllık iznini bulundukları il hudutları dışında geçirmek isteyen memurlara, zorunlu hallerde yıllık izne gidiş ve izinden dönüş için yıllık izin süresine eklenmesi öngörülen en fazla dört günlük yol izninin, fiilen yolda geçen süreler ve dilekçelerinde belirtilen adresler dikkate alınarak yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılması.

4) Cari yıl ile bir önceki yıla ait izinlerin, içinde bulunulan yılda kullanılmaması halinde cari yıl iznine tekabül eden kısmının müteakip yıla aktarılması, yıl içinde kullanılan izinlerin öncelikle bir önceki yıldan aktarılan izin sürelerinden mahsup edilmesi, (Düzenleme doğru olmakla birlikte düzenlemenin kullanılan iznin öncelikle cari yıldan önceki yılın izninden kullandırılır şeklinde olması halinde daha anlaşılır olacağı değerlendirilmektedir. 140 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin 4, 5 ve 6 nolu bölümüne bakılabilir.)

5) Yıllık izin kullanmakta iken hastalık nedeniyle rapor verilmesi durumunda;

a) Hastalık izin süresinin, yıllık iznin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, kalan yıllık iznin kullanılmaya devam edilmesi,
b) Hastalık izin süresinin, yıllık izin süresinin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlanılması,
c) Hastalık izni ile yıllık izin süresinin aynı tarihte sona ermesi hâlinde, izin sürelerinin sona erdiği tarihte göreve başlanılması,
d) Hastalık izni sebebiyle kullanılamayan yıllık izinlerin, 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre daha sonra uygun görülecek bir tarihte kullandırılması, (Bu bölümdeki düzenlemeler Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan hükümler ile aynı doğrultudadır.)

PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Memurların yıllık izin hakkı yönergesi netleşti... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM
  • memur 28 Mayıs 2013 14:22 BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYALIM, SONUCA GİDECEK UYGULAMALAR İSTİYORUZ. OYALANMAK DEĞİL HAFTA SONUNUN YILLIK İZİNİNE EKLENMESİNİ İSTİYORUZ.

    CEVAP YAZ 0 0

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro