eposta yazdır zoom+ zoom-

Memur ve müsteşarın 'hastalık' maaşı farkı '666 Sayılı KHK'

Memur ve müsteşarın 'hastalık' maaşı farkı '666 Sayılı KHK'

Memurların hasta oldukları durumlarda maaşı düşüyor ancak müsteşarların maaşında herhangi bir kesinti ya da düşüş söz konusu değil... İşte 66 sayılı KHK'da yer alan kritik noktalar...

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-05-2016 10:35 - Güncelleme: 18-05-2016 10:35

MEMURHABER.COM- Hastalanan memurun maaşı düşüyor ancak müsteşarın maaşı, hastalık durumunda aldığı izinde düşmüyor. Düşük ücretli personelden hastalık nedeniyle kesinti yapılırken, yüksek ücret alan personelden neden kesinti yapılmıyor? İşte yanıtı...

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, bugünkü köşesinde bu konuya hala çözüm getirilemediği eleştirerek, konuyla ilgili mevzuatı masaya yatırdı.

Ünlü, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde gerekli düzenleme yapılmadığı için 2011 yılından beridir düşük ücretli memurların bazı ödemelerinden yapılan kesintilerin 666 sayılı KHK ile devam ettirilirken yüksek maaşlı personelden kesilmemeye başlandığını hatırlattı. 

İşte o yazıdan çarpıcı satırlar:

(...) Halbuki 666 sayılı KHK ile yüksek unvanlı personelin maaşında ciddi iyileştirmeler olmuştu. Bu konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu 2013 tarihli görüşle bu konuyu netliğe kavuşturmuş ve uygulama birliği sağlanmıştır.

BU GÖRÜŞTE NELER YER ALIYORDU?
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli II Sayılı Cetvel'de yer alan unvanlarda görev yapan ve söz konusu KHK gereği maaşı ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden hesaplanan personelin, hastalık izin sürelerinin 7 günü aşması halinde 657 sayılı Kanun'un 152. maddesine istinaden ücretlerinden bir kesinti yapılıp yapılamayacağı konusunda DPB tarafından verilen 2013 tarihli görüşle konu açıklığa kavuşturulmuştur. Verilen bu görüşte şu hususlara yer verilmiştir


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesinde devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin hükümler düzenlenmiş olup, mezkur maddenin III-Ortak Hükümler bölümünün üçüncü fıkrasında; “Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.


HASTALIK İZNİ SÜRELERİ 7 GÜNÜ AŞARSA...
Bu hükme göre, devlet memurlarının bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilen sağlık raporlarına istinaden kullandıkları hastalık izni süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenmektedir. Sağlık kurulu raporları gereğince kullanılan sağlık izinlerine isabet eden sürelerden herhangi bir kesinti yapılmayacağını da belirtmek isteriz.

Hal böyle iken 666 sayılı KHK ile birlikte düşük ücret alan memurlar hakkında yukarıdaki hüküm uygulanırken yüksek ücret alan memur hakkında ise yukarıdaki hüküm uygulanmamaktadır. Çünkü, 666 sayılı KHK ile yüksek ücret alan memurların maaş hesaplama yöntemi değişmiş ve bunların maaşlarını ücret ve tazminat göstergeleri belirler hale gelmiştir. Bu nedenle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli II Sayılı Cetvel'de belirtilen unvanlardaki personelin (Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve yardımcısı, daire başkanı vb. unvanlı personel, kariyer meslek mensupları ve yardımcıları) aylık ödemelerinden 7 günü aşan raporlar sebebiyle bir kesinti yapılmayacaktır.

5510 SAYILI KANUN'A TABİ OLABLAR AVANTAJLI
Bunların aldıkları sağlık raporları nedeniyle zam ve tazminatlarında kesinti olsa dahi zam ve tazminatların maaş ödemesine etkisi kalktığı için bir anlamı olmayacaktır. Böyle olunca da yüksek ücret alan memurlar hastalık raporu alsalar da maaşlarında herhangi bir kesinti olmamaktadır. Hatta 5510 sayılı Kanun'a tabi olanların emekli kesintisi daha az olacağı için avantajı dahi olacaktır.

Örnekle açıklamak gerekirse memur olarak ya da VHKİ görev yapan bir personelin bir yıl içerisinde almış olduğu sağlık raporlarının 8 inci gününden itibaren zam ve tazminatları % 25 eksik ödenirken maaşlarının hesaplama yöntemi 666 sayılı KHK ile değişen daire başkanlarının ya da kariyer uzmanların almış olduğu raporlar nedeniyle maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacaktır. Yani her gün için (9500 * 0,088817*% 48*% 25)/30 +(500* 0,028165)/30= 3,375+ 0,469 = 3,844 TL eksik ödenecektir. Zam ve tazminat oranları arttıkça kesinti daha da artacaktır. Bu durumun adil olup olmadığını okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz.

*6 ay görev yapmadan görevden alınanlar ek göstergeden faydalanır mı?

En fazla merak edilen konulardan bir tanesi de yüksek ek göstergeli bir görevden altı ay dolmadan alınanların müşavir ve uzman kadrosuna atanması halinde en yüksek ek göstergeyi alıp alamayacağıdır.
657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde yer alan; “…Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır…”hükmü gereğince bu maddede belirtilen görevlere atananların 6 aylık süre şartı aranmadan en yüksek ek göstergeden yararlanmaları mümkündür.

Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, genel müdür olarak 5 ay görev yapan bir personel 1.dereceli uzman kadrosuna atanırsa genel müdürün ek göstergesi olan 6400 ek göstergeden yararlanılmaya devam edilecektir.


657 SAYILI KANUN'UN 43/B MADDESİ
Ancak, görevden alınan genel müdür 6 ay bu görevde bulunmadığı için emeklilikte bu görevden faydalanamayacaktır. Yani 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde belirtilen görevlerde bulunan personelin emeklilik kesintisi 6400 ek gösterge üzerinden yapılmasına rağmen emeklilikte 6 ay fiilen görev yapılmadığı gerekçesiyle 6400 ek gösterge üzerinden yararlanılamayacaktır.

Ek göstergede 6 ay şartı yokken makam tazminatında fiilen altı ay çalışma şartı vardır. Yani genel müdür olarak altı ay görev yapmayan bir personel 1.derece uzman kadrosuna atanırsa 6400 ek gösterge almaya devam ederken makam tazminatından faydalanılamayacaktır.

PAYLAŞ tw fb

YORUM YAZIN Memur ve müsteşarın 'hastalık' maaşı farkı '666 Sayılı KHK' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM
  • Misafir 18 Mayıs 2016 23:25 Memurlarin emekli maaslari hale ssk. Lilerin. Yarisikadardir.

    CEVAP YAZ 0 0

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro