yandex izleme resmi
0
Anasayfa » Soru-Cevap » Memur siyasi partilere üye olabilir mi?

Memur siyasi partilere üye olabilir mi?

Memur siyasi partilere üye olabilir mi?
Memurlar herhangi bir siyasi partiye üye olmadan partilerin bünyesinde kurulan Siyaset Akademilerine kayıt olabilir mi?
editor@internethaber.com Esma Gül Haberleri
Eklenme Tarihi: 28-11-2013 11:02:00 | Güncelleme: 27-11-2015 14:22:38

SORU: Memurlar herhangi bir siyasi partiye üye olmadan partilerin bünyesinde kurulan Siyaset Akademilerine kayıt olabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7 inci maddesinde "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler."hükmü amirdir.

Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkûr 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin D bendinde Kademe ilerlemesinin durdurulması gerektiren fiil ve haller arasında "ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,


o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak." ve anılan maddenin (E) bendinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında "a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek," ifadeleri yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanun uyarınca yasaklana fiil ve halleri yapmaksızın siyasi patilerin düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetine katılmanın mümkün olduğu düşünülmektedir.

YORUM YAZIN Memur siyasi partilere üye olabilir mi? Haberine yorum yapın
Yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz
Adınız ve Soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR 0 YORUM