eposta yazdır zoom+ zoom-

Memur kamu işçisi eş için nakil talep edebilir mi?

Memur kamu işçisi eş için nakil talep edebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur kamu işçisi eş için nakil talep edebilir mi? İşte sorunun yanıtı...

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 09-12-2015 14:23 - Güncelleme: 08-01-2016 09:30

Memur kamu işçisi eş için nakil talep edebilir mi?

CEVAP: 


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72 maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Anılan Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 inci maddesinde "Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,
a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,
b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir."
denilmektedir. 

Bu Yönetmeliğin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır."hükmü bulunmaktadır.

Mezkur Yönetmelikte;
"Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler"e ilişkin düzenlemelere 11 inci, 
"Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler"e 12 nci,
"Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 13 üncü, 
"Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 14 üncü, 
"Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 14 /A üncü maddesinde düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14 üncü maddesinde "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;
a)Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, 
b)Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere, 
c)Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, 
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, 
e)Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. 
Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir." 
denilmektedir. 

Mezkur 14üncü maddesinin (d) bendinde hükmünden faydalanabilmek için;
-Kendi adına veya bir hizmet adi ile işverene bağlı olarak halen çalışıyor olmak,
-Talep edilen yerde son iki yıl içerisinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olması,
-Talep sırasında şartları taşıdığını ve evlilik durumunu belgelendirmesi
 gerektirmemektedir.

Şartlar arasında sigorta primlerinin aynı işverene bağlı olarak ödenmesine ilişkin şart bulunmamaktadır.

Yukarı yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-Aday memurun bu yönetmelik uyarınca nakli yapılamamaktadır.
2-Devlet memuru Kamuda işçi statüsünde çalışan eş için mer'i mevzuat uyarınca eş durumu nakil talebinde bulunabilir.
3-Eşinizin bulunduğu ve eş durumundan nakil olmak istediğiniz yerde eşinizin son iki yıl içerisinde farklı işveren de olsa 360 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. 
4-Eş durumu nakil talepleri kurumlarınca yönetmelik icabı boş kadro imkanları çerçevesinde değerlendirmektedir.
5-Mahkeme kararlarının sonucu hakkında peşin olarak bir şey söylenemez.
6- Mahkeme kararları sonuçlanması hakkında bir süre bulunmamaktadır.

PAYLAŞ tw fb

YORUM YAZIN Memur kamu işçisi eş için nakil talep edebilir mi? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro