yandex izleme resmi
0
» » İşte MEB'in yeni müfredatı
Ekrem Aytar

İşte MEB'in yeni müfredatı

Ekrem Aytar ekremaytar@gmail.com

10 Aralık 2012 tarihli yazımızda “MEB yeni müfredatı ne zaman açıklayacak?” diye sormuştuk. (http://www.memurhaber.com/meb-yeni-mufredati-ne-zaman-aciklayacak-a670.html) Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer döneminde sorduğumuz sorumuzun cevabı, yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından 13.02.2013 tarihinde verildi. Bakan Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ''İlköğretim ve Ortaöğretimde Bazı Derslerin Öğretim Programlarının Güncellenmesi'' konulu bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altınbaşak, MEB Müsteşarı Emin Zararsız, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip, Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ile diğer ilgililer katıldı.

Eğitimle ilgili kişiler ve kamuoyu, 4+4+4 yeni eğitim sistemine geçişle birlikte haklı olarak ders kitaplarının müfredatında köklü bir değişikliğe gidileceği hissine kapılmıştı. MEB tarafından yapılan açıklamalar da bu hissi destekliyor, fakat değişikliklerin kademeli olarak yapılacağı yönünde işaretler veriliyordu. Öncelikle yeni sistemle eğitime başlayan 1, 5 ve 9. sınıfların ders müfredatlarının değişeceği ima ediliyordu. Müfredattaki değişikliğin de özellikle matematik ve fen bilimleri alanından başlayarak yapılacağı kamuoyuna yansıyordu.

Milli Eğitim Bakanı’nın katıldığı basın toplantısında müfredatın değişmediği, sadece güncellendiği basın toplantısının ismi ile tescillendi. Basın toplantısının ismi, “İlköğretim ve Ortaöğretimde Bazı Derslerin Öğretim Programlarının Güncellenmesi” idi. Kamuoyunun beklentilerinin aksine yeni Milli Eğitim Bakanı 2005 yılında yapılan müfredat değişikliğinin üzerinde bazı sadeleştirmeler ve düzeltmeler yaptıklarını vurguladı. Zorunlu eğitimin liseleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesinin, ilkokul, ortaokul ve liselerin öğretim programlarının 12 yıllık zorunlu eğitim hedefleri kapsamında gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurduğunu belirten Bakan Avcı, ''Öğretim programlarının, farklı ilgi, ihtiyaç, yetenek ve potansiyellere sahip öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılaşacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir'' diye konuştu.

2005'teki sadeleştirmeye rağmen öğretim programlarının bugün hala gereğinden fazla yoğun olduğuna işaret eden Bakan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyi öğretmeye çalışırken bilgileri yoğunlaştırılmış biçimde yükleme sebebiyle birçok öğrencinin öğrenmesinde güçlükler oluşmaktır. Daha iyi öğretmek için daha az ve öz ancak gerçekten hayatla ilişkili bilgi ve beceri, değer ve tutumlara odaklanmak zorundayız. Ancak öğretim programlarının içeriğinin sadeleştirilmesi ve seyreltilmesinde titiz bir çalışmayla ölçülü ve kademeli sadeleştirme ve seyreltme yapılmasına özen gösterilmiştir.”

“İlköğretim kurumları İngilizce 2-8. sınıflarla fen bilimleri 3-8'inci sınıflar, ortaokul matematik 5'ten 8'e kadar, ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar, ortaöğretim kimya 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar, ortaöğretim biyoloji 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar, ortaöğretim matematik 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar.

Güncellenen öğretim programları kademeli olarak uygulamaya konulacak. Güncellenen öğretim programlarının ilk uygulamaları, 2013-2014 eğitim öğretim yılında başlayacak. Yani önümüzdeki yıl.''

Bakanlığın yayınladığı güncelleştirilmiş programları incelediğimizde eski müfredatın küçük nüanslarla yerli yerinde durduğu görülmektedir. Düzenlemelerdeki asıl eksiklik ilkokulun başlangıç yaşının öne çekilmesinden doğan boşluğun ilkokul ders programlarına yansıtılmamış olmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı bu açıklama, eğitim yayıncıları sektöründeki belirsizliği de ortadan kaldırmıştır. Dershanelerin kapatılacağı çeşitli kişiler tarafından dile getirilse de yeni programda büyük değişikliklerin olmadığı yönündeki açıklama dershane sektörünü de bir nebze rahatlatmıştır. Dershaneler daha şimdiden önümüzdeki yıl için kayıtlarını almaya ve programlarını yapmaya başlamışlardır.

Bürokrasi ve özel sektör arasında gerilen ortamın, yönetimde yapılan değişiklikler ile rahatladığı görülmektedir. (15.02.2013)

www.twitter.com/ekremaytar