eposta yazdır zoom+ zoom-

Hastalık izni nedir, nasıl alınır?

Hastalık izni nedir, nasıl alınır?

Memurların hastalık izni hükümlerine ilişkin yayınlanan Bakanlık yönergesindeki detaylar için tıklayın...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-02-2013 20:35 - Güncelleme: 08-01-2016 10:27

Memurların, sağlık sorunları sadece tıbbi konulardan oluşmuyor. Hastalık izinleri de çalışma hayatının en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

HASTALIK İZNİYLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER

İşte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı "İzin Genelgesi"nde hastalık izinleri başlıklı hükümler.

HASTALIK İZİNLERİ

1) Sağlık kurumlarına başvurulacağı zaman (acil durumlar hariç) izin vermeye yetkili amire bilgi verilmesi, (Yönetmelikte bu tür bir düzenleme mevcut değil... Hizmet gerekleri açısından bu yönde bir uygulama getirildiği düşünülmektedir)

2)“Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenen hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi, hastalık raporlarının izin vermeye yetkili amirlerin onayı ile hastalık iznine çevrilmesi, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 3. fıkrası ile uyumludur)

3) Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğunun dış temsilciliklere onaylatılarak en geç izin bitim tarihinde izin vermeye yetkili amirlere iletilmesi, (Yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan hükümler ile uyumludur)

4) Anılan Yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uyulmaksızın düzenlenen hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmemesi, hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durumun memura yazılı olarak bildirilmesi, bildirim üzerine memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve başlaması, bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurların izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 5. fıkrası ile uyumludur)

5) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması, hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilerek sonucuna göre işlem yapılması, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 6 ve 7. fıkrası ile uyumludur)

6) Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamının kırk günü geçmemesi, bu süreyi geçen hastalık raporlarının sağlık kurulunca verilmesi, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması, resmî sağlık kurullarınca onaylanmayan raporların geçersiz sayılması ve görevine başlaması istenildiği halde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 125 ve 94 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılması, (Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hükümler ile uyumludur)

7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporların da tek hekim raporu niteliğinde değerlendirilmesi, (Yönetmeliğin 6. maddesinin 7. fıkrasında yer alan hükümler ile uyumludur)

8) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilmesi, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrası ile uyumludur)

PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Hastalık izni nedir, nasıl alınır? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro