eposta yazdır zoom+ zoom-

Gümrük Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliği değişti

Gümrük Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliği değişti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 04-06-2016 14:18 - Güncelleme: 04-06-2016 14:18

“Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı. 

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğe göre şu hususlarda farklılıklar görüldü:

-Beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma sürelerinin 3 yılı geçmemek üzere her bir yılına karşılık çalışılan idarenin hizmet puanı verilecek. Ayrıca bölgedeki toplam çalışma süresi 6 yılı geçen süreler için de her bir yıl için 1 puan verilirken, ay ve gün kesirleri de aynı şekilde puanlandırılacak.

- Beşinci hizmet bölge süresini tamamlamamış olanlardan kontenjan sayısı kadar personel hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre e-atama ile beşinci hizmet bölgesine atanacak.

-Yer Değiştirme Genel Yönetmeliğine uyum sağlamak için eşin özel sektörde çalışma süresi düzeltildi. Buna göre, Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği, memurun, Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilecek.

-Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak sürelere "staj süresi" ile "yılda toplam 90 günü geçmeyen, yurtdışına yapılan geçici görevlendirme süreleri" de eklendi.

-Bölge hizmetinden sayılmayacak sürelere arasına "Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde belirtilen hizmet bölge ve alanları dışındaki yurtiçi yerlere yapılan geçici görevlendirmeler" eklendi.

-Yer değiştirme Genel Yönetmeliğine uyum sağlamak için personelin nüfusa kayıtlı olduğu yerlere atanmasına engel olan 20 nci madde yürürlükten kaldırıldı.

-Ordu Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Amasya Gümrük Müdürlüğü 3 üncü Hizmet Bölgesine, Adıyaman Gümrük Müdürlüğü 4 üncü Hizmet Bölgesine eklendi.

Yönetmelik Değişikliği:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hizmet bölgeleri için belirlenen çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetlerin her bir yılı puanlandırılır. Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma sürelerinin 3 yılı geçmemek üzere her bir yılına karşılık çalışılan idarenin hizmet puanı verilir. Ayrıca bölgedeki toplam çalışma süresi 6 yılı geçen süreler için de her bir yıl için 1 puan verilir. Ay ve gün kesirleri de aynı şekilde puanlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “puan ve tercih üstünlüğüne göre” ibaresi, “, hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre (d) ve (e) bentleri çerçevesinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “diğer” ibaresi “kalan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “C birim alt tipinin alt tip sırası en düşük olan hizmet” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibaresi “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “kurs,” ibaresinden sonra gelmek üzere “staj,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Yılda toplam 90 günü geçmeyen, yurtdışına yapılan geçici görevlendirme süreleri.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde belirtilen hizmet bölge ve alanları dışındaki yurtiçi yerlere yapılan geçici görevlendirmeler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile;

a) Gümrük taşra teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünün katılımıyla 5 üyeden,

b) Döner sermaye teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürünün katılımıyla 6 üyeden,

oluşan Yer Değiştirme Kurulu teşkil ettirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bulunduğu hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlardan beşinci hizmet bölgesi boş olanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geriye dönük hizmet puanı hesabı

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce beşinci hizmet bölgesi hizmetini tamamlayanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından yararlandırılırlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelin Üçüncü Hizmet Bölgesi başlıklı bölümünün 41 inci sırasında bulunan “Sinop Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği” ibaresi “Sinop Gümrük Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve bu sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki “42” ve “43” üncü sıralar ile Dördüncü Hizmet Bölgesi başlıklı bölümün 29 uncu sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki “30” uncu sıra eklenmiş, İkinci Hizmet Bölgesi başlıklı bölümünün 4 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

PAYLAŞ tw fb

YORUM YAZIN Gümrük Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliği değişti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro