YAZARLAR

Bünyamin Esen

Bünyamin Esen

bunyamin.esen@internethaber.com @bunyaminesen rss Eklenme Tarihi: 15 Şubat 2013 09:05 - Güncelleme: 08 Ocak 2016 10:18

Devlet memurları nasıl harcırah alır?


Osmaniye’den okurumuz Kemalettin Tarcan soruyor: “Bünyamin bey, bir devlet kurumunda personel servisinde memur olarak çalışıyorum. Harcırah konusunda bazen tereddütlerimiz oluyor. Ayrıntılı olarak harcırahın ne olduğunu açıklar mısınız?”


Sayın okurumuz, harcırah; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre kanun kapsamındaki kamu kuruluşlarının devlet memurları, hizmetlileri, aile fertleri ve fahri çalışanlarına ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

Belirtilen kamu görevlileri yurtiçinde ve yurtdışında geçici veya sürekli olarak bir vazife ile görevlendirildiklerinde ve vazife icabı memuriyet mahalli dışına çıktıklarında Kanunda gösterilen hallerde harcırah almaya hak kazanırlar.


Harcırah Hangi Hallerde Ödenir?

Harcırahın türleri aşağıdaki gibidir:

1- Sürekli görev harcırahı (başka bir deyişle atama harcırahı),

2- Geçici görev harcırahı (geçici görevle gidenlerin harcırahı),

3- Tedavi için gönderilenlerin harcırahı,

4- Hastalara refakat edenlerin harcırahı.


Kimler Harcırah Alır?

Harcırah Kanunu’nda belirtilen hallerde;

1- Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5- Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

7- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

8- Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

9- Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

10- Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

harcırah verilir.


Harcırahın Unsurları Nelerdir?

Harcırah;

- Yol masrafı,

- Yevmiye,

- Aile masrafı ve

- Yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

Yol masrafı genel unsurları ile mutat taşıt üzerinden yapılan harcamalar için verilmektedir. Yevmiye ise yer değiştirilen günler için verilmektedir.


Atanan Kişinin Yurtiçi Yer Değiştirme Masrafı Nasıl Hesaplanır?

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

olarak hesaplanır.


Harcırah Hesabı Hangi Esasa Göre Yapılır?

Harcırah, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü Ankara merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.


Aile İçin Harcırah Nasıl Alınır?

6245 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak özel taşıt kiralanması suretiyle  gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

Belirtelim ki harcırahın avans şeklinde yola çıkmadan alınması mümkündür. Bu şekilde avans olarak tediye edilen harcırah daha sonra mahsuplaşma sureti ile kapatılır.


Vekil Olarak Atananlar da Harcırah Alır

Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır, bu kişiler de geçici görev yolluğu alırlar.

---

Kıssadan Hisse

''Dünyanın en önemli şeyi, insanın kendi kendisi olmayı bilmesidir. İnsanı soylu kılan, makam, kanın ayrıcalığı, yeteneği değil, kişiliğini korumayı ve kendine özgü biçimde yaşamayı başarma ölçüsüdür.''

— Stefan Zweig

---


Sorularınız için:

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

Yazarın tüm yazıları için:

http://www.internethaber.com/bunyamin-esen-163z.htm


PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Devlet memurları nasıl harcırah alır? yazısına yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
REKLAM
Bünyamin EsenDİĞER YAZILARIBünyamin Esen
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro