yandex izleme resmi
46
» » 657'li üniversiteli işçiler!

657'li üniversiteli işçiler!

Üniversiteli İşçiler
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinde kamuda varolan istihdam şekilleri yer almaktadır. Bu maddeye göre;
“Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve  işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklinde değiştirilmiştir.

C) Geçici personel:
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

D) İşçiler:
(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında  altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.”

Bu istihdam şekillerinin dışında; Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve belediyeler, kalkınma ajansları, iktisadi müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu kurumu niteliğinde özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları, bölgesel kuruluşlar ve Bakanlık ilgili kurum ve kuruluşlarda, iş kanununa tabi değişik isim ve pozisyonlar altında kamu işçisi olarak çalışan, kamu görevlileri de bulunmaktadır.

2007 yılında Hükümetin çıkardığı kanunla kamuda çalışan ve en az 6 aylık sigortalı geçmişi olanlar daimi işçi statüsüne veya 657 Sayılı DMK’nın 4.maddesinin B fıkrasında düzenlenen sözleşmeli personel statüsüne geçti. 5620 sayılı kanun ile isteyerek-istemeyerek ya da bilerek-bilmeyerek aynı okuldan mezun olan aynı unvan ve meslekteki kişilerin bir kısmı sözleşmeli personel statüsünde bir kısmı da işçi statüsünde  değerlendirildi. Kanun çıktığından beri, bu gruplar arasında 5 senede maaş yönünden ciddi boyutta fark yaşanmış ve büyük miktarda maddi ve manevi kayıplar söz konusu olmuştur. Sözleşmeli statüsünde değerlendirilenler unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlarda bulunmaktadırlar. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilenler ise terfi ve görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktadırlar.

Üniversiteli işçiler, üniversite mezunu olmalarına rağmen işçi statüsünde olduklarından dolayı kurumlar onları istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırmakta, bununla birlikte sözleşmeli personeller ise meslek ve unvanının gereği olan müdürlüklerde ve pozisyonlarda çalışmaktadırlar.

Üniversite mezunu işçiler; tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığı gibi, meslekleri ile ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere yalnızca işçi olduklarından dolayı katılamamaktadır. Bu tip organizasyonlara katılma talepleri, memur olmamaları nedeniyle, kurumları tarafından reddedilmektedir.

Üniversite mezunu işçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından anne ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır.

Gereken düzenlemeler bir an önce yapılarak, aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, üniversite mezunu işçilerin hak ettikleri memur kadrosuna geçirilmeleri yaşanmakta olan önemli bir mağduriyeti gidermesinin yanında, çalışma barışının sağlanması açısından da olumlu bir gelişme olacaktır.

YORUM YAZIN Haberine yorum yapın
Yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz
Adınız ve Soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR 20 YORUM
 • #
  misafir2013-02-22 01:25:53Kalkınma Ajansları Personellerinin de kadroya alınacağı kanaatindeyim. Çünkü Kalkınma ajansları personelleri 4/D diye tabir edilen ve 657 sayılı kanunun 4/D maddesinde belirtilen ve bu kanuna tabi olmayan 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli (Kadrolu) İşçi statüsünde çalıştırılan kamu personelleridir.İş Kanununa tabi ve geçici işci statüsünde olan Belediye personellerine kadro gelipte Kalkınma Ajansları personellerine kadro gelmemesi adaletsizce bir durum olur.
 • #
  Canan2013-03-05 14:12:452007 yılında 4B'li olmayı tercih etmiş olmama rağmen işçi olarak bırakılmış mağdurlardanım. O zaman ki hukuki haklarımı tam olarak bilmediğimden ve yapılan bir takım yalan söylentilerle 6 aylık yasal süreyi geçirmiş olduğumdan mahkemeye de başvuramadım. Ve bizler yani üniversite mezunu işçiler 2007 yılında uğradığımız haksızlığın artık giderilmesini istiyoruz. Ben diplomamla hakettiğim ünvanımı kullanmak istiyorum, aynı işi yaptığım memur arkadaşımla aynı ekonomik ve sosyal hakka sahip olmak istiyorum.
 • #
  ;Kitlerdekı kpssli yüksek ogre2013-03-14 00:47:35türkıye komur ısletmelerınde 4857 sayılı kanuna tabı biz işçi teknıkerlerde 4-5 yıldır ugrası verdıgımız konunun tıpkı ÇAYKUR dakı teknıker ve muhendıslerın gecısı gıbı T.K.İ olarak bızlerde ıstege baglı 399 tabı olmak ıstıyoruz.dıplomalarımızın artık bır ıse3 yaramasını ıstıyoruz.
 • #
  bekir ilgen2013-04-25 17:35:04köşe yazarımızdan, bizim gibi üniversite mezunu olan işcilerin mağduriyetini en şekilde anattığı için canı gönülden teşekkür ederiz..biz www.üniversiteli işciler.com daki sitede toplandık...ve memurluk talebimiz var..sitemizi merak edenlerin bi bakmasını kendi faylarınadır..
 • #
  Pınar atalay2013-04-25 21:27:11Kamu kurum ve kuruluşlarındaki üniversiteli işçiler ünvanlarını alarak mesleklerini icra etmek istiyor. Bizimle ilgili yazısından dolayı yazarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 • #
  Hatice Güneş2013-04-25 21:55:46Köşe yazarımıza gerçekten varolan bu mağduriyeti dile getidiği için çok teşekkür ediyor, inşaallah Başbakanımız ve Bakanlarımızda bu mağduriyete artık bir son veririler diye umut ediyoruz.
 • #
  Sema2013-04-26 10:12:25SAyın Abdullah DAMAR'a teşekkür ediyorum.TEşhisiniz çok isabetli .Bu durum çok büyük sorunları meydana getiriyor.İnşallah çözülür duyarlılığınızla!!!
 • #
  Zeynep2013-04-26 10:33:00Gönülden teşekkürler.Bir sorun bu kdar net ifade edilebilirdi. İnşallaha Sayın ÇAlışma BAkanımızda duyarlı davranırlar.
 • #
  Ayşin A.2013-04-26 10:39:40Adaletsiz olarak geçirildiğimiz daimi işci kadrolarından memur kadrolarına geçmek istiyoruz. Yapılan uygulamaya karşı kurumumuzun işten çıkarma tehditleri nedeniyle karşı koyamadık. Allah rızası için birileri artık ezdirmesin üniversite mezunu kamu işcilerini.
 • #
  Üniversiteli İşciler2013-04-26 10:40:46Üniversiteli İşciler olarak teşekkür ediyoruz sayın DAMAR.
 • #
  Mehmet AYDIN2013-04-26 10:44:11Engellemelere rağmen ümidimizi yitirmedik , bu ülkede adalet varsa biz de hakkımızı istiyoruz.
 • #
  polat2013-04-26 13:44:07Abdullah damar bey damardan girmişsiniz.
 • #
  Dilek2013-05-03 08:23:15Çalışma barışı açısından biran once tum çalısanlar eşit statüye alınmalı üniversite mezunu işçiler için çok büyük haksızlık söz konusu.Kurumlarımız bizlere sormadan bizi işçi kadrolarına geçirdi.Bu haksızlık bir an önce düzeltilmeli.Belediyelerde çalışan işçilerde memur kadrolarına geçirilmeli.Yazınızda bunu çok güzel dile getirmişsınız teşekkurler.
 • #
  Sema2013-06-25 14:08:00Başbakan bugün sözleşmelilere memur kadrosunu müjdeledi ama üniversiteli işçiler için ses yok mağduruz ve iyi bir haber bekliyoruz. Gelişmelerden haberi olan arkadaşlar bildiklerini yazarsa çok makbule geçer
 • #
  kalkınma2013-06-30 13:25:00Kalkınma ajansı personelinin %30'u mobbing vb. sebeplerden dolayı daha düşük maaşlı işleri tercih etmiştir ve istifalar sürmektedir. Bu personel sirkülasyonuna ne zaman dur denecek? Niçin kalkınma ajansı personeli ile ilgili hiçbir gelişme yok?
 • #
  destek2013-07-04 11:44:51Arkadaşlar Kalkınma Ajansı Personelinin kadroya alınması ile ilgili olarak hiçbir şekilde dile getirilmiyor. Çok farklı bir statü uyguluyorlar. İnşallah herkesin beklentisi gerçekleşir.
 • #
  g.k.2013-07-06 23:01:38Bir şeyler yazılıyor çiziliyor. ben tarımda çalışıyorum. Adalete olan inacımı yitirdim. insanlara olan sevgimi yitirdim. insanca muamele görmüyoruz. bu dünyada artık hak aranamayacağını kafamıza vura vura anlatıyor amirimiz. ALLAH'a havale ediyorum.işçiyiz diye dilekçemiz bile kayda alınmıyor.
 • #
  g.k2013-09-18 15:15:08Bizler kamuda iş yükünün hamallığını diplomalarımızla yapıyoruz. kamuda eşitlik dendi hani kamuda eşitlik birileri diploma kimliğimizle bizleri çalıştırıyor Emeğimizden başkalrı artı puan kazanıyor.Neden birileri yardım etmiyor.neden dosya altı yapılıyoruz.Bu sorunu BAŞBAKANIMIZ dan başkası çozemez. sözle dahi kimse söylemek istemiyor kamuda mağdur 20.000 kişi varsa bunu es geçebiliyorlarsa sebebini de açıklamalrı lazım.
 • #
  mağdur2013-11-11 09:11:08Bizlerin kamunun kaşeli mühendis işçileriyiz.Yıllarca kadro dedik işte çalışıyorsunuz ya dendi muhtac değilsiniz daha ne istiyorsunuz yanıtlarını aldık.Amacımız manevi yönden onur mücadelemiz.para ikinci planda kaldığını kimseye anlatamdık.yada anlamak istemediler.çalış mühendissin dediler çalıştık.kaşele dediler yaptık.hak istemeye gelince dur siz işçisiniz olmaz dediler.emeğimizden faydalanıldı.halen yola devam.biz neyiz kamuda kimiz bilemez olduk.Personel reformu bu durum netleşmeden nasıl çözülebilir.Hükümetimizden destek destek istiyoruz.Köse yazarlarımız bize sahip çıksınlar bu karmaşık yapı kamunun iş huzurunu etkiliyor.
 • #
  alper2013-11-16 22:12:50kamuda 4857 tabi çalışan kadrolu universiteliisciler önlisans ve lisans mezunu olarak memur statüsüne geçmek istiyor.2 yıldır bunun çabası içinde mücadele ediyor buna destek veren herkese teşekkürler.umarım devlet büyüklerimiz bu sorunu çözecektir.