yandex izleme resmi
0
Anasayfa » Haberler » 2014 MTV vergileri-Motorlu taşıtlar vergisi 04/01/2014-Araç vergileri 2014

2014 MTV vergileri-Motorlu taşıtlar vergisi 04/01/2014-Araç vergileri 2014

2014 MTV vergileri-Motorlu taşıtlar vergisi 04/01/2014-Araç vergileri 2014
2014 MTV vergileri kaç lira oldu? En düşük motorlu taşıtlar vergisi 04/01/2014 ne kadar oldu? 4 Ocak araç/otomobil vergileri 2014 son dakika. 2014 MTV vergileri-Motorlu taşıtlar vergisi 04/01/2014-Araç vergileri 2014.
editor@internethaber.com Haberleri
Eklenme Tarihi: 04-01-2014 16:01:00 | Güncelleme: 29-11-2015 09:35:56

2014 MTV vergileri kaç lira oldu? En düşük motorlu taşıtlar vergisi 04/01/2014 ne kadar oldu? 4 Ocak araç/otomobil vergileri 2014 son dakika. 2014 MTV vergileri-Motorlu taşıtlar vergisi 04/01/2014-Araç vergileri 2014.

30 Aralık 2013 PAZARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 43

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni TürkLirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye görevergilendirilir.

 

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm ³ ) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm ³ ve aşağısı 537,00 375,00 210,00 159,00 58,00
1301 - 1600 cm ³ e kadar 859,00 644,00 375,00 265,00 102,00
1601 - 1800 cm ³ e kadar 1.514,00 1.185,00 698,00 426,00 166,00
1801 - 2000 cm ³ e kadar 2.385,00 1.839,00 1.080,00 644,00 255,00
2001 - 2500 cm ³ e kadar 3.578,00 2.598,00 1.623,00 970,00 385,00
2501 - 3000 cm ³ e kadar 4.987,00 4.339,00 2.711,00 1.460,00 537,00
3001 - 3500 cm ³ e kadar 7.595,00 6.834,00 4.117,00 2.056,00 755,00
3501 - 4000 cm ³ e kadar 11.940,00 10.310,00 6.073,00 2.711,00 1.080,00
4001 cm ³ ve yukarısı 19.541,00 14.654,00 8.679,00 3.902,00 1.514,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm ³ e kadar 102,00 78,00 58,00 37,00 16,00
251 - 650 cm ³ e kadar 210,00 159,00 102,00 58,00 37,00
651 - 1200 cm ³ e kadar 537,00 320,00 159,00 102,00 58,00
1201 cm ³ ve yukarısı 1.298,00 859,00 537,00 426,00 210,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye görevergilendirilir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 644,00 426,00 210,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
1900 cm ³ ve aşağısı 859,00 537,00 320,00
1901 cm ³ ve yukarısı 1.298,00 859,00 537,00
3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
25 kişiye kadar 1.623,00 970,00 426,00
26 - 35 kişiye kadar 1.947,00 1.623,00 644,00
36 - 45 kişiye kadar 2.166,00 1.839,00 859,00
46 kişi ve yukarısı 2.598,00 2.166,00 1.298,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
1.500 kg 'a kadar 579,00 385,00 190,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 1.168,00 678,00 385,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.753,00 1.460,00 579,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.947,00 1.654,00 777,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 2.338,00 1.947,00 1.168,00
20.001 kg ve yukarısı 2.925,00 2.338,00 1.360,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye görevergilendirilir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg 'a kadar 10.853,00 8.679,00 6.509,00 5.206,00
1.151 - 1.800 kg 'a kadar 16.283,00 13.023,00 9.768,00 7.814,00
1.801 - 3.000 kg 'a kadar 21.712,00 17.369,00 13.023,00 10.420,00
3.001 - 5.000 kg 'a kadar 27.143,00 21.712,00 16.283,00 13.023,00
5.001 - 10.000 kg 'a kadar 32.572,00 26.057,00 19.541,00 15.631,00
10.001 - 20.000 kg 'a kadar 38.002,00 30.401,00 22.798,00 18.234,00
20.001 kg ve yukarısı 43.431,00 34.742,00 26.057,00 20.845,00

 

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranındauygulanır.

Tebliğ olunur.