eposta yazdır zoom+ zoom-

2013-2014 memur harcırah yolluk ve gündelikleri

2013-2014 memur harcırah yolluk ve gündelikleri

2014 yılında memurların harcıraları ne kadar olacak? Memur yollukları ve gündelikleri 2014'te ne kadar artacak? İşte son haliyle memurların 2013-2014 memur harcırah yolluk ve gündelikleri son hali

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-10-2013 12:31 - Güncelleme: 08-01-2016 05:22

1- Memur Harcırahları yolluk ve gündelikleri 2013
        2012 Harcırahı     2013 Harcırahı
a)     Ek göstergesi 8000 ve   daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)     36,5     38,5
b)     Ek göstergesi 5800   (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar     33,5     35,5
c)     Ek göstergesi 3000   (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar     31     33
d)     Aylık/kadro derecesi   1-4 olanlar     28     29,5
e)     Aylık/kadro derecesi   5-15 olanlar     27     28,5

 

(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

(2)8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

Ayrıca memurlar

6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden

buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında

ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.

2) Türkiye düzeyinde bölge düzeyinde ve İl düzeyinde teftiş denetim veya inceleme yapan deneti elemanları yolluk ve harcırahı ile konaklama bedelleri müfettiş denetci denetmen harcırahları not parantez içi miktarları 2012 parentez dışı 2013 dir
    1.Dereceli Memur Harcırahı     Katsayı     Alınacak Harcırah     Konaklama bedeli Üst sınırı Oranı     Konaklama bedeli Üst sınırı miktarı Harcırah x      Üst sınır Oranı
Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah     (36,50 ) 38,50     1,3     (47,45) 50,05     1,5     (71,18) 75,08
Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah     (36,50 ) 38,50     1,1     (40,15) 42,35     1,5     (60,23) 63,53
İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah     (36,50 ) 38,50     0,9     (32,85) 34,65         

H – CETVELİ 2013

 
H CETVELİ         
                
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI         
                
                
            GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I-     Yurt İçinde Verilecek   Gündelikler (Madde : 33)         
                
A-     a)     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan         51,00
    b)     Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar,   Milletvekilleri, Kuvvet         
        Komutanları,    Jandarma  Genel  Komutanı,    Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık    Müsteşarı,         
        Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller,         
        Oramiraller, Yargıtay,    Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi    ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay         
        Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve   Yükseköğretim Kurulu Başkanları         46,00
                
B-     Memur ve Hizmetlilerden;         
    a)     Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar   (1)         38,50
    b)     Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda   bulunanlar         35,50
    c)     Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda   bulunanlar         33,00
    d)     Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar         29,50
    e)     Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar         28,50
                  
    (1)     6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu   tutar esas alınır.         
    *     6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.         
II-     Arazi Üzerinde   Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)         
                
    50 nci maddenin 1, 2, 3,   4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :         
    a)     Kadro derecesi 1-4 olanlar         11,50
    b)     Kadro derecesi 5-15 olanlar         11,00
                
        Bu tazminattan yararlananlardan;         
                
    1)     Memuriyet mahalli dışındaki   çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı   Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline   yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.         
                
    2)     Bu çalışmaları dolayısıyla   arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın   yarısı ek olarak ayrıca ödenir.         
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Geçici bir görevlendirmeyle belli bir süre görev mahalli dışında başka bir yerde görevlendirilen personel; Harcırah Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince yol masrafı ve gündelik alması gerekiyor. Söz konusu hüküm gereğince yol masrafı içerisinde seyahat edilen vasıta yanı sıra hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca ödenmesi gerekir.

Diğer taraftan adı geçen kanunun 42. Maddesinde; Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere kanunda belirtilen gündelikler, görev mahalline varış tarihinden itibaren; Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilmeyeceği, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla; geçici görev ile hastanede göreve başladığınız 05.03.2007 gününden itibaren ilk 90 gün için tam yevmiye ikinci 90 gün için 2/3 yevmiye verilmesi; kalan günler için ise yevmiye verilmemesi gerekecektir.

Yukarıda belirttiğimiz hususları sıralayacak olursak;

a- İkametgâhınız ile terminal ya da istasyon vb yere kadar olan ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

b- Yol masrafı (otobüs, tren, uçak vb),

c- Geçici görev mahallindeki terminal vb yer ile görev yeri arasındaki ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

d- İlk 90 gün tam, ikinci 90 gün 2/3 oranında gündelik,

e- Asıl görev mahalline geri dönüşle ilgili olarak a, b ve c maddelerinin tekrarı;

İle elde edilecek toplam bedel almanız gereken harcırah miktarını belirleyecektir.

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

Sürekli görev ile görevlendirilen bir personel ( Harcırah Kanunu md.10 a göre yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar…..)

a- yol masrafı

b- yevmiye

c- aile masrafı

d- yer değiştirme masrafı  hak eder.

PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN 2013-2014 memur harcırah yolluk ve gündelikleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro