yandex izleme resmi
34
Anasayfa » Çalışma Hayatı » 02.01.2014 yhs hizmetli son dakika

02.01.2014 yhs hizmetli son dakika

02.01.2014 yhs hizmetli son dakika
02.01.2014 yhs hizmetli son dakika. 2 Şubat 2014 Pazar memur kadrosuna geçebilecek YHS'lerle ilgili tüm haberler. YHS son dakika. YHS son durum. YHS haberleri. YHS gelişmeleri.
editor@internethaber.com Haberleri
Eklenme Tarihi: 02-02-2014 15:27:00 | Güncelleme: 28-11-2015 05:56:47

MEMURLAR- 02.01.2014 yhs hizmetli son dakika. 2 Şubat 2014 Pazar memur kadrosuna geçebilecek YHS'lerle ilgili tüm haberler. YHS son dakika. YHS son durum. YHS haberleri. YHS gelişmeleri.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında (YHS) çalışanlarla ilgili tüm haberler BURADA!

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin memur kadrosuna alınması için kanun teklifi verdi.

YHS'LER MEMUR KADROSUNA ATANABİLECEK!

İşte o teklif;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Rahmi Aşkın TÜRELİ

İzmir Milletvekili

GEREKÇE:

Anayasanın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümü, yurttaşların çalışma ve sözleşme özgürlüğü, çalışma koşulları ve dinlenme hakkı, sendika kurma ve sendikal faaliyette bulunma hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı ve de ücrette adalet sağlanması konularında devlete sorumluluklar yüklemiştir. Ayrıca, başta Uluslararası Çalışma Örgütü ILO sözleşmeleri olmak üzere, Türkiye tarafından üstlenilmiş olan yükümlülükler vardır. Ancak ne yazık ki, bu yükümlülükler öngörüldüğü biçimiyle yerine getirilmemekte, çalışan kesimlerin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünü hedefleyen yasal düzenlemeler eksik ve yetersiz kalmaktadır.

AKP iktidarları döneminde çalışma ilişkilerinde kuralsızlık genel bir kural haline dönüşmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesi, "İşin gereği", "işletmenin gereği" ile "teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde", asıl işin bir bölümünde taşeron çalıştırılmasına izin vermektedir. Bu koşulların tek tek değerlendirilebileceğini ve buna göre taşeron çalıştırılabileceğini öne sürenler olmakla birlikte, Alt İşverenlik Yönetmeliği ve yargı kararları bu üç koşulun birlikte varlığını şart koşmaktadır.

Bununla birlikte, İş Kanunu'ndaki tanımın başta hükümet olmak üzere iş çevrelerince katı bulunarak esnekleştirilmesi gündeme getirilmektedir. 61. Hükümet programında kararlılıkla uygulanacağı belirtilen ve kapsamı daha sonra kamuoyuyla paylaşılan Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) hedeflerinden birisi de alt işveren (taşeron) uygulamasına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi olmuştur. 2014 - 2016 dönemine ilişkin hedefleri ortaya koyan Orta Vadeli Program (OVP) da UİS'le paralel bir yaklaşımı benimsemiştir. OVP'de "Alt İşverenlik uygulaması işçi hakları ve ekonominin rekabet gücünü dikkate alacak şekilde gözden geçirilecek." denilmektedir.

Yine 26-27 Eylül 2013'de uzun bir aradan sonra Ankara'da toplanan 10. Çalışma Meclisinde de taşeron konusu "Alt İşveren" başlığı ile tartışmaya açılmış ve emek kesimi temsilcilerinin tüm itiraz ve karşı çıkmalarına rağmen üzerinde uzlaşma sağlanmış gibi sonuç bildirgesine yansıtılmıştır.

İş Kanunu'nda katı olarak görülen biçimiyle bile bugün için ülkemizde taşeron uygulaması alabildiğine yaygınlaşmış ve yaygınlaşmaya devam etmektedir. Taşeron işçi sayısında AKP iktidarı döneminde patlama yaşanmıştır.

Taşeron sistemiyle amaçlanan, üretimde iş gücü maliyetlerinin düşürülerek ucuz emek üzerinden rekabet üstünlüğü sağlanmasıdır. Ne var ki, çalışma ilişkilerini güvencesizleştiren taşeronluk, sendikasız ve toplu sözleşmesiz çalıştırmanın aracı haline getirilmiştir. Taşeron firmalar, daha az işçiyle daha çok iş yaptırarak yüksek oranlı kar elde etme yoluna gitmekte, işçiler, aynı işi yapan emsallerine göre daha düşük ücretle çalıştırılmakta, izin hakları kısıtlanmakta, tazminat haklarından mahrum bırakılmakta, güvencesiz bir ortamda sendikal örgütlenme haklarını da kullanamamaktadırlar.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda da taşeron sistemi önemli sakıncalar içermektedir. İş kazalarının ağırlıklı olarak taşeron firma işyerlerinde görülüyor olması da bu konudaki en önemli göstergedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bazı konuşmalarında, "Taşeron sistemi modern köleliktir" demektedir. O halde yapılması gereken, çalışma yaşamını köleleştirmek için Taşeron Kanunu çıkararak, çalışanları köleliğe mahküm etmek değil, sistemi ortadan kaldırarak, çalışma yaşamı alanında İş Kanunu'nu uygulamak ve uygulatmaktır.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "VIII-YARDIMCI HİZMETLER SINIFI" başlıklı bendinin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 42- Kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "VIII-YARDIMCI HİZMETLER SINIFI" başlıklı bendinin ikinci paragrafı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince hizmet satın alınan işlerde fiili olarak Kurum bünyesinde çalışan ve 90 gün içinde yazılı olarak başvuranlar, ilgili teşkilat ve birimde çalışma konumuna karşılık gelen 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarca atanırlar.

Çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4857 sayılı İş Kanununa tabi geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YORUM YAZIN 02.01.2014 yhs hizmetli son dakika Haberine yorum yapın
Yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz
Adınız ve Soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR 20 YORUM
 • #
  hizmetli2014-02-07 14:53:09inşallah
 • #
  hizmetliiiiiii2014-02-20 10:35:25yeter artık
 • #
  KANARYA2014-02-20 11:48:47Artık Yeter Bu Adaletsizlik Bitsin 16 Senedir Yardımcı Hizmetler sınıfında Üniversite Mezunu olarak 2. Sınıf Bir İnsan statüsünde çalışmaktayım ve yeni işe başlamış GİH Memuru ile aynı Maaşı almaktayım İnsaf artık Herkeze Kadro Verdiniz Bir Yardımcı Hizmetlere Kadro verilmedi ALLAHA HAVALE EDİYORUM SİZİ........
 • #
  batsız2014-02-23 19:04:12arkadaşlar bende 28 ıldan beri yhs çalışıyorum ha bugun kadro verecekler diye diye bekledik bende ticaretokulu mezunuyum şu anda halen orta okulu olarak çalışan memurlar var ve onlara bile kadro verildi yazık aynı kodroda olan bir arkadaşla aramızda çok fark var .maliyede çalışan yhs arkadaşlar hariç bütün kurumlar kadro verdi bide dava acmaktan başka çare yok sanırım
 • #
  hizmetli2014-03-28 16:52:24arkadaşlar lisans mezunuyum artık yeter
 • #
  hizmetli2014-03-28 16:53:55bu sendikalar ne işe yarar,torba yasada bize birşey varmı
 • #
  hizmetli2014-04-09 23:08:25kamuda çalışan hizmetli kadrolarında görev yapan personeli sınavsız memur kadrosuna geçirmek için mücadele eden herkezden allah razı olsun.
 • #
  23HAKBURNES2014-04-10 16:21:48YAZIKLAR OLSUN OKADAR SÖZ VERDİLER AMA NE YAZIKKİ HİÇ BİR DE SÖZÜNDE DURMADI 22 YILDIR HEP BEKLEDİK ALLAHA HAVALE EDİYORUM SİZİ
 • #
  burak2014-04-10 16:29:112.sınıf bir insan sıtatüsünde çalışmaktayım ve yeni işe başlamış GİH memuru ile aynı maaışı almaktayım insaf artık herkeze kadro verdiniz bir yardımcı hizmetler kadrosunda çalışana verilmedi buda yökün ayıbıdır çünkü üniversitede çalıştığımız içinmi saygılar
 • #
  mustafa2014-04-11 18:45:11bende hizmetliyim arkadaşlar gerçekten insan utanıyor dese memurum devletin bir ayıpıdır 657 tabiyiz ama ne yazık hamal gibiyiz
 • #
  mystaf2014-04-11 18:51:20bende hizmetliyim arkadaşlar gerçekten insan utannıyor dese memurum devletin bir ayıpıdır 657 tabiyiz ama ne yazık hamal gibiyiz
 • #
  hizmetli2014-04-17 08:49:47Neden bu çığlıklarımızı duymak istemiyorlar anlamıyorum.Artık yorulduk birileri lütfen sesimizi duysun.
 • #
  hizmetli2014-04-21 14:46:33AKP li olmak mermur statüsünü almak demektir bizde olmayacağımıza göre süpürmeye devam arkadaşlar
 • #
  hizmetli2014-05-10 18:37:12bizde akpye yıllardır oy veriyoruz fakat okadar feryadımıza rağmen memur kadrosuna almıyorlar chp ve mhp olsaydı şu an sınavsız memur kadrosunu almıştık başka gündemlerle oyalıyorlar bizi biraz adaletiniz varsa insafa davet ediyoruz hükümetimizi yoksa hakkımızı helal etmeyiz saygılarımla
 • #
  ms2014-05-16 23:47:34akp daha ne zamana kadar hizmetlilerin feryadını duymazlıktan gelecek.yeter artık...köleliğe ne zaman son verecek
 • #
  hizmetli köle2014-05-16 23:51:31akp hizmetli köleler yetiştiriyor herkes böyle bilsin.sendikalar hallerinden memnun.çarkları iyi dönüyor hepside fasa fiso
 • #
  diyar212014-05-16 23:56:11yok kardeş akp hizmetlileri kölelikten kurtarsın ben bıyıklarımı keseceğim + oylarımızıda ona vereceğiz ama ne gezer.
 • #
  veysi712014-05-17 00:00:06eğer akp bu işi çözmezse verdiğimiz oylar haram olsun.bundan sonrada oyların o sunuda göremez.
 • #
  patron2014-05-26 10:49:57bende diyanette yardımcı hizmetli kadrosunda çalışıyorum.yardımcı hizmetli maaşları 1.700-800 civarı kalıcakmı yoksa memurluğa geçtikten sonramı artacak.
 • #
  Meeemur2014-05-27 17:31:0115 yıldır Maliye Teşkilatında Hizmetli olarak çalışıyorum. Ekonomi Yüksek Lisans mezunuyum. Yani devletin üniversitesi akademik olarak Yüksek Ekonomi Uzmanı ünvanı vermesine rağmen, hizmetli kadrosunda köle gibi çalıştırılıyorum. 15 yıldır bir kere bile gys hakkı tanınmamıştır. 657 sayılı kanundaki kariyer ilkesi yok sayılmaktadır. Hakkımızı vermeyenlere hakkımı helal etmiyorum.